HRVATSKI DOM SPLIT: Cabaret "ča je život vengo..."

HRVATSKI DOM SPLIT: Cabaret "ča je život vengo..."

Lokacija: Hrvatski dom Split, koncertna dvorana Ive Tijardovića

 
Vrijeme: 25. 11. 2023.
 
 
Ča je život vengo... - Cabaret inspiriran pjesmama, reportažama i prozom legendarnog Momčila Popadića. 
 
MOMČILO POPADIĆ: ČA JE ŽIVOT VENGO...
 
Organizator: Teatar Erato
Igraju: Marjan Nejašmić Banić, Petar Salečić i Bojan Brajčić
Dramaturg: Bojan Brajčić
Dizajnerica vizuala: Sanja Rocco
Autor fotografije Momčila Popadića: Matko Biljak
Producentica Lidija Ivanda
Cabaret inspiriran pjesmama, reportažama i prozom legendarnog Momčila Popadića.
 
Čuješ li me je l’ ti drago, Ne budi me mati, Reci mi tiho, tiho, Adio kumpanji, Imala je lijepu rupicu na bradi,.. nazivi su pjesama čije stihove potpisuje veliki Momčilo Popadić. Svaka Popina pisana forma bila je jedno malo putovanje, na kojem bi se na kraju, vrlo često, smijali sebi samima. U svakom kutku njegove kreacije, stajao je čovjek koji samo jednu želju ima - da svoju zvizdu slidi. Popinih aforizama i dosjetki još se tu i tamo sjetimo, no pjesme poput Oprosti mi pape ili Skitnica, i danas su nam na usnama i nerijetko nas sjete da život nije ništa drugo vengo fantažija.
 
Ulaznice dostupne putem Adriaticket.hr
 
 
 

Location: Concert Hall Ivo Tijardović, Hrvatski dom Split

Time: November 25, 2023
 
 
"What is life but..." - cabaret inspired by the songs, reports, and prose of the legendary Momčilo Popadić.
 
MOMČILO POPADIĆ: WHAT IS LIFE BUT...
 
Organizer: Teatar Erato
Cast: Marjan Nejašmić Banić, Petar Salečić, and Bojan Brajčić
Dramaturge: Bojan Brajčić
Visual Designer: Sanja Rocco
Photograph by Momčilo Popadić: Matko Biljak
Producer: Lidija Ivanda
Cabaret inspired by the songs, reports, and prose of the legendary Momčilo Popadić.
 
"Do you hear me, are you happy, Don't wake me, mother, Tell me quietly, quietly, Goodbye, my comrade, She had a lovely dimple on her chin," are the titles of songs signed by the great Momčilo Popadić. Each of Popadić's written forms was a little journey, where, in the end, they often laughed at themselves. In every corner of his creation stood a man who had only one wish - to follow his own whistle. We still occasionally remember Popa's aphorisms and witticisms, but songs like "Forgive Me, Pope" or "Vagabond" are still on our lips today, reminding us that life is nothing but fantasy.
 
Tickets available through Adriaticket.hr
Podijelite:

Istaknuto