28. BOŽIĆNA REGATA KRSTAŠA

28. BOŽIĆNA REGATA KRSTAŠA

 

Vrijeme: Subota, 16. prosinca 2023. u 11 sati (Nedjelja, 17. prosinca 2023. - rezervni dan u slučaju lošeg vremena)

 

ORGANIZATOR: JEDRILIČARSKI KLUB ZENTA 

POKROVITELJ: TURISTIČKA ZAJEDNICA GRAD SPLITA

 

1. PRAVILA

Primjenjivat će se: Regatna pravila WORLD SAILING 2021.- 2024. (RP), Posebni propisi sigurnosti za

odobalne regate HJS za regate 4. kategorije, Upute za jedrenje, Međunarodni propisi za izbjegavanje

sudara na moru, te obavijesti RO i organizatora, koje će biti oglašene najmanje sat i po prije starta.

Obavijesti mogu mijenjati upute za jedrenje.

Jedriti će se po OPEN razvrstavanju krstaša.

 

2. KATEGORIJA REGATE

Regata je 4, “C” kategorije.

 

3. PRAVO SUDJELOVANJA

U regati mogu sudjelovati krstaši koje su registrirane kod HJS (imaju VINJETU). Članovi posada moraju biti

verificirani za tekuću godinu.

 

4. PROGRAM JEDRENJA

Regata se održava u subotu 16 prosinca, 2023., (nedjelja 17. prosinca je rezervni dan). Jedri se navigacijska

regata prema uputama za jedrenje.

Start jedrenja u 11.00 sati izpred Zente.

NAPOMENA: Sve eventualne promjene/obavijesti biti će objavljenje na facebook stranici JK Zenta.

 

5. RAZVRSTAVANJE

Regata se oglašava za krstaše, a jedriti će se po OPEN razvrstanju.

Krstaši će biti razvrstani u grupe prema broju prijavljenih krstaša. Minimalni broj krstaša u grupi je tri.

 

6. PRIJAVE

Prijavu za regatu i potvrdu o uplaćenoj startnini slati ISKLJUČIVO na mail jkzenta@inet.hr.

Oglas i prijavnica je na www.jkzenta.hr odnosno na FB JK Zenta.

Startnina za krstaše dužine do 7 m 15 €, od 7-8 m 25 €, od 8-9,91 30 €, od 9,91-12 35 €, preko 12 m 45 €.

Uplata ISKLJUČIVO na IBAN HR5523600001101466002 u korist JK Zenta.

 

7. NAGRADE

U grupi četiri krstaša i preko, nagraditi će se troje prvoplasiranih.

Proglašenje pobjednika uz domjenak u subotu 16.12.2023. 18:00 sati u sali PŠD Zenta.

 

Više informacija dostupno je https://www.facebook.com/profile.php?id=100063781650883.

 

 

Time: Saturday, December 16th, 2023, at 11 a.m. (Sunday, December 17th, 2023 - in case of a bad weather)

 

ORGANIZER: SAILING CLUB ZENTA

SPONSOR: TOURIST BOARD OF THE CITY OF SPLIT

 

RULES

The following will apply: Racing Rules of World Sailing 2021-2024 (RRS), Special Safety Regulations for Coastal Races by HJS for category 4 races, Sailing Instructions, International Regulations for Preventing Collisions at Sea, and notices from the Race Officer and the organizer, which will be announced at least an hour and a half before the start. Notices may change the sailing instructions.

The race will be conducted in the OPEN classification of cruisers.

 

RACE CATEGORY

The race is of category 4, "C" category.

 

ELIGIBILITY

Cruisers registered with HJS (having a VIGNETTE) are eligible to participate in the race. Crew members must be verified for the current year.

 

SAILING PROGRAM

The race will be on Saturday, December 16, 2023 (Sunday, December 17 is the reserve day). It is a navigational race according to the sailing instructions.

The race starts at 11:00 am in front of Zenta.

NOTE: Any changes/announcements will be published on the SC Zenta Facebook page.

 

CLASSIFICATION

The race is announced for cruisers and will be conducted in the OPEN classification.

Cruisers will be classified into groups based on the number of registered cruisers. The minimum number of cruisers in a group is three.

 

REGISTRATIONS

Registration for the race and confirmation of the paid entry fee should be sent EXCLUSIVELY to the e-mail jkzenta@inet.hr.

The announcement and entry form are available on www.jkzenta.hr or on the SC Zenta Facebook page.

Entry fee for cruisers up to 7 m is €15, from 7-8 m is €25, from 8-9.91 is €30, from 9.91-12 is €35, and over 12 m is €45.

Payment ONLY to IBAN HR5523600001101466002 in favor of Sailing club Zenta (JK Zenta).

 

AWARDS

In a group of four cruisers and more, the top three will be awarded.

The announcement of the winners with a reception will take place on Saturday, December 16, 2023, at 6:00 pm in the hall of the PŠD Zenta.

 

More information is available at https://www.facebook.com/profile.php?id=100063781650883.

Podijelite:

Istaknuto