IZLOŽBA „KNEZ IZ BOJNE - NOVO POGLAVLJE HRVATSKE POVIJESTI“

IZLOŽBA „KNEZ IZ BOJNE - NOVO POGLAVLJE HRVATSKE POVIJESTI“

Lokacija: Muzej hrvatskih arheoloških spomenika

Vrijeme:  8. studenog  -  31. siječnja 2024.
 
 
Otvaranje izložbe „Knez iz Bojne - novo poglavlje hrvatske povijesti“ u organizaciji Ministarstva kulture i medija RH, Hrvatskog restauratorskog zavoda, Arheološkog muzeja u Zagrebu, Gradskog muzeja Sisak, Instituta za antropologiju i Muzeja hrvatskih arheoloških spomenika – Split.
"Arheološko nalazište Bojna – Brekinjova Kosa od izuzetne je važnosti za poznavanje razdoblja od 7. do 9. stoljeća, pogotovo u krajevima o kojima smo dosad znali vrlo malo. Nalazi franačkog mača i luksuznoga groba u kojem je pokojnik bio pokopan s istom opremom kao i njegov suvremenik u Biskupiji kod Knina, govore o povezanosti šire regije Siska s ondašnjom središnjom Hrvatskom. Gotovo identični predmeti nedvojbeno govore o pripadnosti obojice pokojnika istom elitnom sloju koji se uzdigao potkraj 8. i početkom 9. stoljeća da bi na velikom dijelu nekadašnje antičke Dalmacije stvorio hrvatsku kneževinu. Zbog toga što raspolažemo s vrlo malo povijesnih tekstova koji bi nam o tom procesu pružili dostatne obavijesti, takvi nam arheološki nalazi pružaju dragocjene informacije. Zahvaljujući nalazima na Bojni – Brekinjovoj Kosi, danas možemo s većom sigurnošću tvrditi da se vlast hrvatskoga kneza pružala do okolice Siska. No osim važnosti za političku povijest rane Hrvatske, cijeli kompleks nalazišta daje nam rijetku sliku o izgledu i životu lokalne zajednice smještene unutar i oko utvrđenoga lokaliteta."
Izložba će biti otvorena 8. studenoga 2023. g. u 19:00 sati u sklopu znanstvenog međunarodnog skupa u čast akademika Stjepana Gunjače „Dani Stjepana Gunjače“.
 
 
 
Location: Museum of Croatian Archaeological Monuments

Date: November 8th - January 31st, 2024.
 
 
Opening of the exhibition "Duke from Bojna - A New Chapter in Croatian History" organized by the Ministry of Culture and Media of the Republic of Croatia, Croatian Conservation Institute, Archaeological Museum in Zagreb, City Museum Sisak, Institute of Anthropology, and the Museum of Croatian Archaeological Monuments – Split.
 
"The archaeological site Bojna – Brekinjova Kosa is of exceptional importance for understanding the period from the 7th to the 9th century, especially in regions about which we knew very little until now. Finds such as a Frankish sword and a luxurious grave in which the deceased was buried with the same equipment as his contemporary in Biskupija near Knin indicate the connection of the wider Sisak region with the central Croatia of that time. Almost identical objects undoubtedly speak to the belongingness of both deceased individuals to the same elite class that rose to prominence at the end of the 8th and the beginning of the 9th century, creating the Croatian principality over a large part of the former Roman province of Dalmatia. Because we have very few historical texts that provide sufficient information about this process, such archaeological finds offer valuable insights. Thanks to the discoveries at Bojna – Brekinjova Kosa, we can now assert with greater certainty that the rule of the Croatian prince extended to the vicinity of Sisak. Apart from its significance for the political history of early Croatia, the entire archaeological site complex gives us a rare picture of the appearance and life of the local community located within and around the fortified site."
 
The exhibition will open on November 8, 2023, at 7:00 PM as part of the scientific international conference in honor of academician Stjepan Gunjača, "Days of Stjepan Gunjača."
Podijelite:

Istaknuto