STUDENI U DOMU MLADIH

STUDENI U DOMU MLADIH

 Lokacija: Dom Mladih


Trajanje: 1.studenog do 30. studenog 2023.
 
Studeni u splitskom Domu mladih je uobičajeno prepun događanja, a kako bismo vam olakšali izbor, izdvojili smo nekoliko događanja koja nikako ne biste trebali propustiti. 
 
Sound art festivala „Ispod bine“ u organizaciji udruge Mavena – 36 njezinih čuda održat će se od 9. do 13. studenog u prostorima Doma mladih i ugostiti brojna zvučna imena kao što su: Marko Ciciliani, Radian, Roj Osa, I.M.Klif, Davor Gazde, Marija Mratinić, The Anti — Teleological Rock Combo, Audio Leakage Community, Kopaton Records.
 
Polovicom mjeseca ne propustite otvorenje izložbe Smetnje u prijemu slike: Transferi fotografije u dizajnu 1960 – 1990. Izložba će se otvoriti 16. studenoga u Galeriji MKC, a posvećena je odnosu fotografije i grafičkog dizajna u razdoblju od kasnih 1960-ih do kraja 1980-ih godina u Hrvatskoj te načinima kako čitanje tog odnosa produbljuje ne samo naše razumijevanje oba medija, nego i omogućuje specifičan uvid i razumijevanje vizualnih umjetnosti te medijske i popularne kulture u navedenom razdoblju. Upravo je grafički dizajn tada predstavljao svojevrstan most — medij — koji je prevladavao u našoj sredini ustaljene granice i ograničenja područja tzv. umjetničke, klupske, dokumentarne i novinske te amaterske fotografije.
 
Sutradan, 17. studenoga u 20 sati u Amfiteatru pogledajte plesnu predstavu „Salto animato“ Nastasje Štefančić Kralj i Filipe Bavčević.
 
Peto izdanje programa Noć cirkusa koji se održava diljem Europe imat će i svoje splitsko izdanje u Domu mladih u organizaciji udruge Cirkus Kolektiv. Od 17. do 19.11. čeka vas projekcija filma „Kraljičin utjecaj“, predstava „The Overcoats“ talijanskog cirkuskog umjetnika Davidea Perissutia te  radionica fizičkog kazališta.
 
Cyan festival vizualne kulture tijekom dva dana 24. i 25. studenoga okupit će u Amfiteatru Doma mladih stručnjake iz područja arhitekture, animacije, wayfindinga grafičkog dizajna, fotografije, tipografije. 
 
Iz bogatog edukacijskog programa izdvajamo: Radionica produkcije pod vodstvom producenta Tibora Kesera (2. - 4.11.), radionica “Pisanje kao izvedba” pod vodstvom Nine Gojić i Martine Tomić (5.11.), radionice društvenih plesova svaku nedjelju, radionica kazališne rasvjete (13. - 16.11.). radionica kolor korekcije (17. - 19.11.), uvod u akrobatiku - radionica plesne tehnike i partneringa (18.11.), predavanje Jurice Pavičića „Uvod u filmsku dramaturgiju i tehniku scenarija“ (21. i 22.11.). 
 
Ovo je samo dio onoga šta vas čeka do kraja studenoga. Cijeli program je dostupan na webu dom-mladih.org te na Facebook i Instagram profilima Doma mladih, a tu ćete naći i sve detalje o načinu prijave za sudjelovanje u edukacijskim programima.
 
 
Location: Youth Center

Duration: November 1st to November 30th, 2023.
 
November in Split's Youth Center is typically filled with events, and to make your selection easier, we've highlighted a few events that you definitely shouldn't miss.
 
The Sound Art Festival "Ispod bine," organized by the Mavena association - 36 of its wonders, will take place from November 9th to 13th in the premises of the Youth Center and will host various sound artists such as Marko Ciciliani, Radian, Roj Osa, I.M.Klif, Davor Gazde, Marija Mratinić, The Anti-Teleological Rock Combo, Audio Leakage Community, and Kopaton Records.
 
Mid-month, don't miss the opening of the exhibition "Disruptions in the Reception of Images: Transfers of Photography in Design 1960 - 1990." The exhibition will open on November 16th in the MKC Gallery and is dedicated to the relationship between photography and graphic design from the late 1960s to the late 1980s in Croatia and how this relationship deepens our understanding of both media, providing a unique insight into visual arts, media, and popular culture during that period. Graphic design, in particular, served as a bridge that transcended the boundaries and limitations of artistic, club, documentary, and journalistic photography in our environment.
 
The following day, on November 17th at 8 PM in the Amphitheater, you can enjoy the dance performance "Salto animato" by Nastasja Štefančić Kralj and Filipe Bavčević.
 
The fifth edition of the Night of Circus program, held across Europe, will have its Split edition at the Youth Center, organized by the Circus Collective association. From November 17th to 19th, you can look forward to a screening of the film "The Queen's Influence," the performance "The Overcoats" by Italian circus artist Davide Perissutti, and a physical theater workshop.
 
The Cyan Festival of Visual Culture, taking place over two days on November 24th and 25th, will bring together experts in architecture, animation, wayfinding graphic design, photography, and typography at the Youth Center's Amphitheater.
 
From the rich educational program, we highlight: Production workshop led by producer Tibor Keser (November 2nd - 4th), "Writing as Performance" workshop led by Nina Gojić and Martina Tomić (November 5th), social dance workshops every Sunday, theater lighting workshop (November 13th - 16th), color correction workshop (November 17th - 19th), introduction to acrobatics - a dance technique and partnering workshop (November 18th), a lecture by Jurica Pavičić on "Introduction to Film Dramaturgy and Screenplay Technique" (November 21st and 22nd).
 
This is just a part of what awaits you until the end of November. The entire program is available on the website dom-mladih.org and on the Facebook and Instagram profiles of the Youth Center, where you will also find all the details on how to apply for participation in educational programs.
Podijelite:

Istaknuto