IZLOŽBA RADOVA LIKOVNE KOLONIJE - POSVETA SV. JERONIMU

IZLOŽBA RADOVA LIKOVNE KOLONIJE - POSVETA SV. JERONIMU

Lokacija: Sveučilišna galerija (Ruđera Boškovića 31, 21000 Split)

Vrijeme: 22. - 23. rujna 2023. (likovna kolonija) / četvrtak, 28. rujna - srijeda, 4. listopada 2023. (izložba radova likovne kolonije)

 

Likovna kolonija i otvaranje izložbe radova u Sveučilišnoj galeriji povodom obilježavanja 30. obljetnice SDŽ

 

Splitsko-dalmatinska županija bogatim programom obilježava svoj dan, 30. obljetnicu osnutka i blagdan svoga zaštitnika, svetoga Jeronima, a u dijelu programa suorganizator događanja je Sveučilište u Splitu, odnosno Sveučilišna galerija.

 

Početak proslave je već u petak, 22. rujna u 11 sati ispred crkvice svetoga Jere na Marjanu, gdje će se otvoriti likovna kolonija „Sveti Jeronim“. Svoje sudjelovanje potvrdilo je čak 24 umjetnika, slikara i kipara, koji će predstaviti svoj umjetnički prikaz ovoga sveca.

 

Riječ je o eminentnim autorima, etabliranim na hrvatskoj likovnoj sceni, ali i šire, svih generacija. Svoja djela nadahnuta svetim Jeronimom izradit će Goran Balić, Duje Botteri, Nikola Džaja, Kažimir Hraste, Petar Jakelić, Kuzma Kovačić, Đani Martinić,  Duje Matetić, Matko Mijić,  Dijana Iva Sesartić, Ana Marija Botteri, Josip Botteri Dini, Željko Bubalo, Alma Čače,  Vladimir Davidenko, Lili Gluić, Karin Grenc, Ivan Listeš,  Zvonimir Mihanović,  Tea Morić Šitum, Hrvoje Marko Peruzović, Vice Tomasović, Marko Gugić i Frane Šitum.

 

Organizatori kolonije su Splitsko-dalmatinska županija, Sveučilište u Splitu, kao i župa Sveti križ, Veli Varoš.

 

Radovi nastali na ovoj likovnoj koloniji moći će se pogledati već od četvrtka, 28. rujna, jer će se otvaranje izložbe održati toga dana u 11 sati u Sveučilišnoj galeriji, umjetničkom prostoru koji je na splitskoj umjetničkoj sceni postao epicentar zbivanja.

 

U petak, 29. rujna u 9 sati u Biskupovoj palači u Splitu otvara se Međunarodni znanstveni skup „Lica svetog Jeronima“, više o skupu: https://www.unist.hr/novosti/najave-i-doga%C4%91anja/me%c4%91unarodni-znanstveni-skup-lica-sv-jeronima-na-kbf-u

 

Isti dan, u 20 sati, u Hrvatskom narodnom kazalištu u Splitu održat će se pretpremijera dokumentarnoga filma „Naš sveti Jeronim“, autorice Antonije Hrvatin Roth, urednice religijskoga programa Hrvatske radiotelevizije. Film je nastao na inicijativu Splitsko-dalmatinske županije, a sniman je u Splitu, Solinu, Jeruzalemu, Rimu te ostalim lokacijama vezanim uz život i djelovanje svetoga Jeronima.

Location: University Gallery (Ruđera Boškovića 31, 21000 Split)

Dates: September 22 - 23, 2023 (Art Colony) / Thursday, September 28 - Wednesday, October 4, 2023 (Exhibition of Art Colony Works)

 

Art Colony and Exhibition Opening at the University Gallery Commemorating the 30th Anniversary of SDŽ

 

The Split-Dalmatia County, with a rich program, is celebrating its day, the 30th anniversary of its founding, and the feast day of its patron saint, St. Jerome. The University of Split and the University Gallery are one of the co-organizers of the event program.

 

The celebration begins on Friday, September 22, at 11 a.m. in front of the church of St. Jerome on Marjan Hill, where the "St. Jerome" art colony will be open. A total of 24 artists, painters, and sculptors have confirmed their participation and will present their artistic interpretations of this saint.

 

These are eminent authors established on the Croatian art scene and beyond, spanning multiple generations. Artists such as Goran Balić, Duje Botteri, Nikola Džaja, Kažimir Hraste, Petar Jakelić, Kuzma Kovačić, Đani Martinić, Duje Matetić, Matko Mijić, Dijana Iva Sesartić, Ana Marija Botteri, Josip Botteri Dini, Željko Bubalo, Alma Čače, Vladimir Davidenko, Lili Gluić, Karin Grenc, Ivan Listeš, Zvonimir Mihanović, Tea Morić Šitum, Hrvoje Marko Peruzović, Vice Tomasović, Marko Gugić, and Frane Šitum will create their works inspired by St. Jerome.

 

The organizers of the colony are the Split-Dalmatia County, the University of Split, and the Parish of the Holy Cross in Veli Varoš.

 

The works produced during this art colony will be on display starting from Thursday, September 28, as the exhibition will open at 11 a.m. on that day at the University Gallery, representing an artistic space that has become the epicenter of cultural events in the Split art scene.

 

On Friday, September 29, at 9 a.m., the International Scientific Symposium "Faces of St. Jerome" will open at the Bishop's Palace in Split

 

On the same day, at 8 p.m., at the Croatian National Theater in Split, the premiere screening of the documentary film "Our St. Jerome," authored by Antonija Hrvatin Roth, the editor of the religious program of Croatian Radio Television, will take place. The film was initiated by the Split-Dalmatia County and filmed in Split, Solin, Jerusalem, Rome, and other locations related to the life and work of St. Jerome.

Podijelite:

Istaknuto