IZLOŽBA: BLAGO IZ SPLITSKOG TINELA - ZBIRKA DR. MLADENA JUKIĆA

IZLOŽBA: BLAGO IZ SPLITSKOG TINELA - ZBIRKA DR. MLADENA JUKIĆA

Lokacija: Galerija Emanuel Vidović


Vrijeme : 8. kolovoza – 3. listopada 2023.
 
 
 
Autorica izložbe: Nela Žižić
 
Autorice likovnog postava: Nela Žižić, Helena Tresić Pavičić
 
Organizator: Muzej grada Splita
 
Vrsta izložbe: umjetnička, skupna
 
 
O izložbi:
Ideja o ciklusu izložbi pod nazivom "Blago iz splitskog tinela" nastala je iz želje da se javnost upozna sa slabo poznatom umjetničkom baštinom koja se čuva u privatnim prostorima stanovnika grada Splita. U mnogim privatnim zbirkama se krije  pravo likovno blago i njihovo poznavanje i čuvanje je od lokalne, ali i od nacionalne važnosti. Upoznavanje zbirki privatnih osoba nema samo umjetnički, nego i kulturno-povijesni značaj jer otkriva i ukus osobe i sredine u kojoj živi. Prva u ciklusu izložbi privatnih zbirki s područja Grada Splita je zbirka dr. medicine Mladena Jukića. Zbirka ukazuje na nagnuće dr. Jukića prema radovima mediteranskog izričaja, od Emanuela Vidovića i Jerolima Miše preko Ante Kaštelančića, Ljube Ivančića, Ede Murtića, slikara dubrovačkog kruga Iva Dulčića, Antuna Masle i Đura Pulitike do splitskih slikara Jakova Pavića, Mile Skračića, Matka Trebotića i Petra Jakelića. Uz djela spomenutih slikara Mediterana, brojem i kvalitetom ističe se kolekcija slika Ive Šebalja i Đure Sedera. Zbirka, osim djela poznatih slikara 20. stoljeća, sadrži i radove znamenitih kipara kao što su Ksenija Kantoci, Ivan Kožarić, Matko Mijić i Kažimir Hraste. 
 
 
 
 
 
Location: Emanuel Vidović Gallery

 
Duration: August 8th – October 3rd, 2023 Exhibition
 
 
 
Curator: Nela Žižić Curators of the Art
 
Display: Nela Žižić, Helena Tresić Pavičić Organizer: Split City Museum
 
Exhibition Type: Artistic, Group Exhibition
 
About the Exhibition: The idea behind the cycle of exhibitions titled "Treasure from the Split Vault" emerged from the desire to introduce the public to the little-known artistic heritage preserved in the private spaces of Split's residents. Many private collections hold true artistic treasures, and their recognition and preservation are of local as well as national significance. Familiarizing oneself with private collections holds not only artistic but also cultural and historical importance, as it reveals the tastes of individuals and the environment in which they reside.
 
The first exhibition in the cycle of private collections from the area of Split City showcases the collection of Dr. Mladen Jukić. His collection highlights his inclination towards works of Mediterranean expression, ranging from Emanuel Vidović and Jerolim Miše to Ante Kaštelančić, Ljubo Ivančić, Edo Murtić, painters from the Dubrovnik circle like Ivo Dulčić, Antun Masle, and Đuro Pulitika, all the way to Split painters Jakov Pavić, Mile Skračić, Matko Trebotić, and Petar Jakelić.
 
In addition to works by the mentioned Mediterranean artists, the collection stands out with its number and quality of paintings by Ivo Šebalj and Đuro Seder. Apart from pieces by renowned 20th-century painters, the collection also comprises works by eminent sculptors such as Ksenija Kantoci, Ivan Kožarić, Matko Mijić, and Kažimir Hraste.
 
 
Podijelite:

Istaknuto