IZLOŽBA IVANE PAPIĆ, „GLAS DIVLJEG ORAHA“

IZLOŽBA IVANE PAPIĆ, „GLAS DIVLJEG ORAHA“

Lokacija: SALON GALIĆ, Marmontova 3
Vrijeme: 12. srpnja - 1. kolovoza 2023.

 

Izložba Ivane Papić, „Glas divljeg oraha“ 
Kustosica: Jasmina Šarić

 

Izložba autorice Ivane Papić, u organizaciji HULU-a otvara se u Salonu Galić u srijedu 12. srpnja u 20:00 sati.  Ulaz je slobodan,  a izložba se može pogledati do 1. kolovoza 2023.  

 

 

IMPRESUM:

 

Glasovi:
Jadranka Papić
Ivana Papić
Bjanka Baras Šimleša
Marica Škopljanac
Stana Škopljanac

 

Bubnjevi:
Illari Arbe "La Mujer Tambor" 

    

Ko-produkcija zvuka:
Frane Papić

 

Post-produkcija zvuka:
Mirna Stanić

 

Ko-produkcija:
Kino klub Split

 

Suradnici u istraživanju:
Etnografski muzej Split
Etno-eko selo Škopljanci

 

Zahvale:
Vladimir Bjeličić
Ivan Koroman
Kristina Leko
Ivica Papić
Mavena – 36 njezinih čuda

 

O Izložbi: 


„Ivanin projekt priča je o kulturnom nasljeđu, koju je razvila na Institutu Art in Context na Umjetničkoj akademiji sveučilišta u Berlinu i gradila istraživanjem u suradnji sa splitskim Etnografskim muzejem te Etno-eko selom Škopljanci. Također, provela je i terensko istraživanje pri čemu je intervjuirala neke od stanovnica ovog naselja. Ambijentalna zvučna instalacija stoga je satkana od elemenata lokalnog folklora i prožeta snažnim, osobnim ženskim pričama. Shvaćajući da u sebi nosi transgeneracijsku memoriju svojih ženskih predaka, umjetnica i sama preuzima ulogu pripovjedačice. U konačnici, to nije samo potraga za vlastitim identitetom, nego i priča o ženama Dalmatinske zagore te njihovim životima unutar patrijarhalnog okruženja, kao i poslovima koje su radile i na taj način pridonosile zajednici, štoviše, bile krucijalne u njoj.“, iz predgovora, Jasmina Šarić

 

BIOGRAFIJA:


Ivana Papić je multimedijalna umjetnica rođena 1987. godine u Splitu. Magistrirala je konzervaciju i restauraciju na Umjetničkoj akademiji Sveučilišta u Splitu 2011. godine, a 2022. godine je diplomirala na specijalističkom magistarskom studiju na Institutu Art in Context na Umjetničkoj akademiji Sveučilišta u Berlinu. Do sada je imala tri samostalne izložbe u Splitu, Zagrebu i Beogradu, a sudjelovala je i na nekoliko grupnih izložbi u Berlinu.

 

 

Location: SALON GALIĆ, Marmontova 3
Duration: July 12th - August 1st, 2023

 

Exhibition by Ivana Papić, "The Voice of the Wild Walnut"
Curated by Jasmina Šarić

 

The exhibition by the author Ivana Papić, organized by HULU, will open at Salon Galić on Wednesday, July 12th at 8:00 PM. Admission is free, and the exhibition will be available for viewing until August 1st, 2023.

 

 

IMPRESUM

 

 

Voices:
Jadranka Papić 
Ivana Papić
Bjanka Baras Šimleša
Marica Škopljanac
Stana Škopljanac

 

Drums: Illari Arbe "La Mujer Tambor" 

    

Sound co-production: Frane Papić

 

Sound post-production: Mirna Stanić

 

Co-production: Cine Club Split

 

Research collaborators:
Ethnographic Museum Split
Ethno-eco village Škopljanci

 

Acknowledgements:
Vladimir Bjeličić
Ivan Koroman
Kristina Leko
Ivica Papić
Mavena – 36 njezinih čuda

 

About the Exhibition:

"Ivana's project tells a story about cultural heritage, which she developed at the Art in Context Institute at the Academy of Fine Arts in Berlin and built through research in collaboration with the Ethnographic Museum in Split and the Ethno-Eco Village Škopljanci. She also conducted field research, interviewing some of the residents of this settlement. Therefore, the ambient sound installation is composed of elements of local folklore and imbued with powerful, personal women's stories. Recognizing that she carries the transgenerational memory of her female ancestors, the artist herself takes on the role of the storyteller. Ultimately, this is not just a search for her own identity, but also a story about the women of Dalmatian hinterland and their lives within a patriarchal environment, as well as the jobs they performed and the ways in which they contributed to the community, even being crucial within it," from the foreword by Jasmina Šarić.

 

BIOGRAPHY:

Ivana Papić is a multimedia artist born in 1987 in Split. She acquired her master's degree in conservation and restoration at the Arts Academy of the University of Split in 2011, and in 2022 she received a postgraduate master's degree at the Institute for Art in Context at the Berlin University of Arts. She has had three solo exhibitions in Split, Zagreb and Belgrade, and she has participated in a number of group exhibitions in Berlin.

 

Podijelite:

Istaknuto