IZLOŽBA: ATLAS MANJEG SVIJETA

IZLOŽBA: ATLAS MANJEG SVIJETA

 

Lokacija: Galerija umjetnina Split (Ulica kralja Tomislava 15, 21000 Split)


ZLATAN VEHABOVIĆ

Atlas manjeg svijeta


kustosica: Jasminka Babić


Trajanje izložbe: 13. 6. – 30. 7. 2023.

otvorenje: utorak, 13.6. u 20:00

 

Atlas manjeg svijeta naziv je izložbe i najnovijeg ciklusa slika Zlatana Vehabovića, jednog od najintrigantnijih hrvatskih slikara kojemu je ovo prvo samostalno predstavljanje u Galeriji umjetnina. Serija od tridesetak slika, kojima Vehabović nastavlja svoje sustavno i neumorno istraživanje medija, nastala je kao umjetnikova reakcija na poziv Muzeja za umjetnost i obrt u Zagrebu da intervenira u muzejski postav i zbirku, no uslijed zatvaranja muzeja zbog pandemije i potresa, umjetniku je naposljetku na raspolaganju bila isključivo digitalizirana muzejska građa i arhiv. Polazeći od vlastitog senzibiliteta i izričaja koji se uvelike zasniva na narativnom pristupu i metodologiji kolažiranja, Vehabović je svoje umjetničko istraživanje započeo upravo na digitalnoj zbirci muzeja od preko stotinu tisuća digitalnih zapisa, te prema specifičnom, vrlo osobnom ključu izdvojio raznovrsne materijale koji se u uobičajenom institucionalnom muzeološkom pristupu rijetko mogu naći zajedno. Rezultat ovakvog pristupa su konceptualno i formalno slojevite kompozicije u kojima su jasno vidljive sve složene veze i postupci koji su prethodili samom slikarskom radu, ali i iznimna vještina i vizualna dosljednost po kojoj već godinama prepoznajemo rad Zlatana Vehabovića.

 

Zlatan Vehabović (1982., Banja Luka, BiH) je 2000. godine završio Školu primijenjenih umjetnosti i dizajna u Zagrebu. Školovanje nastavlja na Akademiji likovnih umjetnosti u Zagrebu gdje je 2006. godine diplomirao slikarstvo u klasi prof. Zlatka Kesera. Na Akademiji likovnih umjetnosti u Zagrebu 2007. godine upisuje poslijediplomski doktorski studij slikarstva, a od 2016. godine na istoj instituciji radi kao docent na Slikarskom odsjeku. Od 2006. godine do danas izlagao je na dvadesetak samostalnih te sudjelovao na preko šezdeset grupnih izložbi u Hrvatskoj i inozemstvu. Među važnije samostalne izložbe mu se izdvaja izložba Tamno bijela zemlja u Umjetničkom paviljonu u Zagrebu 2018. godine. Za svoj rad primio je brojne nagrade i priznanja, a 2016. godine je sudjelovao je na prestižnom rezidencijalnom programu The Arctic Circle. Djela mu se nalaze u brojnim Hrvatskim i stranim privatnim i javnim zbirkama (Europska Centralna Banka; Zbirka Filip Trade / Lauba – Kuća za ljude i umjetnost, Zagreb; Zbirka Hypo Grupe, Zagreb; Zbirka Erste banke, Zagreb; Muzej Essl, Klosterneuburg, Austrija; Albertina Museum, Beč; European Central Bank, Frankfurt; Umjetnička zbirka Europskog parlamenta, Bruxelles, Belgija; Zbirka Europske centralne banke, Frankfurt, Njemačka). Član je Hrvatskog društva likovnih umjetnika. Živi i radi u Zagrebu.

 

Više informacija dostupno je na https://galum.hr/izlozbe/izlozba/1773/.

 

 

Location: Museum of Fine Arts Split (Ulica kralja Tomislava 15, 21000 Split)

 

ZLATAN VEHABOVIĆ

An Atlas of the Lesser World


curator: Jasminka Babić


Duration: June 13 – July 30, 2023.

opening: Tuesday, June 13, 2023, at 8:00 p.m.

 

An Atlas of the Lesser World is the title of the exhibition and the latest series of paintings by Zlatan Vehabović, one of the most intriguing Croatian painters. This is his first solo presentation at the Museum of Fine Arts. The series of around thirty paintings, through which Vehabović continues his systematic and relentless exploration of the medium, was created as the artist’s response to an invitation from the Museum of Arts and Crafts in Zagreb to intervene in the museum’s display and collection. However, due to the closure of the museum as a result of the pandemic and earthquake, the artist ultimately had access only to digitized museum materials and archives. Starting from his own sensibility and expression that relies heavily on the narrative approach and collage methodology, Vehabović actually began his artistic exploration with the museum’s digital collection, consisting of over a hundred thousand digital records. Following a specific and highly personal code, he then selected diverse materials that are rarely found together in the usual institutional museological approach. The result of this approach is conceptually and formally layered compositions in which all the complex connections and processes preceding the actual painting work are clearly visible. Moreover, they showcase the exceptional skill and visual consistency that we have been recognizing in Zlatan Vehabović’s work for years.

 

Zlatan Vehabović (b. 1982, Banja Luka, Bosnia and Herzegovina) graduated from the School of Applied Arts and Design in Zagreb in 2000. He continued his education at the Academy of Fine Arts in Zagreb, where he obtained a degree in painting in 2006 under the mentorship of Prof. Zlatko Kesar. In 2007, he enrolled in the postgraduate doctoral program in painting at the Academy of Fine Arts in Zagreb. Since 2016, he has been working as an assistant professor at the Painting Department of the same institution. From 2006 to the present day, he has held around twenty solo exhibitions and participated in over sixty group exhibitions in Croatia and abroad. A standout among his notable solo showings is the exhibition Dark White Earth at the Art Pavilion in Zagreb in 2018. He has received numerous awards and recognition for his work, and in 2016, he participated in the prestigious residency program, The Arctic Circle. His works can be found in numerous Croatian and foreign private and public collections, including the European Central Bank; Filip Trade Collection / Lauba - House for People and Art, Zagreb; Hypo Group Collection, Zagreb; Erste Bank Collection, Zagreb; Essl Museum, Klosterneuburg, Austria; Albertina Museum, Vienna; European Central Bank, Frankfurt; Art Collection of the European Parliament, Brussels, Belgium; and Collection of the European Central Bank, Frankfurt, Germany. He is a member of the Croatian Society of Fine Artists. He lives and works in Zagreb.

 

More information is available at https://galum.hr/en/exhibitions/exibition/1773/.

Podijelite:

Istaknuto