IZLOŽBA: POMORSKE ŠKRINJE NOVIGRADA DALMATINSKOG

IZLOŽBA: POMORSKE ŠKRINJE NOVIGRADA DALMATINSKOG

 

Lokacija: Hrvatski pomorski muzej Split, Glagoljaša 18, 21 000 Split

 

POMORSKE ŠKRINJE NOVIGRADA DALMATINSKOG

Autor: Jadran Anzulović

Otvorenje: 26. svibnja (petak) 2023. godine u 12:00 sati 

 

Na izložbi će se predstaviti šestnaest pomorskih (mornarskih) škrinja iz Novigrada u sjevernoj Dalmaciji koje se čuvaju  u fundusu Etnografske zbirke, a prikupio ih je i stručno valorizirao Jadran Anzulović. Cilj je izložbe prikazati neizloženu, dosad nepoznatu, a ujedno i najveću prikupljenu zbirku pomorskih škrinja na istočnoj jadranskoj obali. Od šestnaest prikupljenih škrinja petnaest je pripadalo austrijskoj odnosno austrougarskoj ratnoj mornarici, a nastajale su od sredine 19. do početka 20. stoljeća. Jedna škrinja (baul) iz početka 30-ih godina 20. st. pripadala je ratnoj mornarici Kraljevine Jugoslavije.

    

Po načinu konstrukcije odgovaraju škrinjama jadranskog tipa, a izrađene su od drva jelovine, oraha i crnog bora. Sve stranice su im izrađene od cjelovitog komada drva sa spojevima u obliku tzv. veza na pero ili lastinog repa, a imaju ravan ili lagano zaobljen ili sedlasti poklopac (bauli). S oslikanim su ukrasom na prednjici i bočnim stranama ili jednostavno monokromno obojene. Također pojedine su ukrašene s oslikom unutrašnje i vanjske stranice  poklopca. Ukras na prednjici oslikan je s motivima ratnih brodova austrijske i Austro-Ugarske monarhije s prikazima  jedrenjaka (korveta), kazamatnih brodova i oklopnjača ili s motivom rudolfinske krune, zastave monarhije i zastava drugih ratnih mornarica (Grčke, Rusije i dr.). Na oslikanoj unutrašnjoj stranici poklopca figuralni je ukras s motivom čempresa, a na vanjskoj motiv ratnog broda.

     

Na izložbi biti će predstavljeni i foto portreti mornara iz Novigrada (rođenih od 1870. godine) koji su služili u austrougarskoj ratnoj mornarici i ratnoj mornarici Kraljevine Jugoslavije s opisom njihove službe te nekoliko sačuvanih upotrebnih predmeta iz mornarske škrinje (fenjeri, bilježnice i dr.).  

 

Izložba ostaje otvorena do 25. srpnja 2023. g.

 

 

Location: Croatian Maritime Museum Split, Glagoljaša 18, 21 000 Split

 

SEA CHESTS OF DALMATIAN NOVIGRAD

Author: Jadran Anzulović

Opening: May 26 (Friday), 2023, at noon

 

The exhibition will present sixteen maritime (sailor's) chests from Novigrad in northern Dalmatia that are kept in the fund of the Ethnographic Collection and were collected and expertly valorized by Jadran Anzulović. The aim of the exhibition is to show the unexhibited, so far unknown, and at the same time, the largest collected collection of sea chests on the eastern Adriatic coast. Of the sixteen collected sea chests, fifteen belonged to the Austrian or Austro-Hungarian navy, and they were created from the middle of the 19th to the beginning of the 20th century. One chest (baul) from the beginning of the 30s of the 20th century belonged to the navy of the Kingdom of Yugoslavia.

     

Photo portraits of sailors from Novigrad who served in the Austro-Hungarian navy and the navy of the Kingdom of Yugoslavia with a description of their service will also be presented at the exhibition, as well as several preserved items from the sailor's chest (lanterns, notebooks, etc.).

 

The exhibition will remain open until July 25, 2023.

Podijelite:

Istaknuto