IZLOŽBA: 5500 DANA

IZLOŽBA: 5500 DANA

 

Vilim Halbarth / 5500 dana


Otvorenje: Petak, 12. svibnja u 20:00, Salon Galić, Marmontova 3, Split


Trajanje: 12. svibnja - 1. lipnja 2023.


Radno vrijeme:

ponedjeljak - petak: 10:00 - 13:00 i 16:00 - 20:00

subota: 10:00 - 13:00

 

 

PREDGOVOR

Što dijeli tehnički crtež od umjetničkog crteža? Što je, pak, važnije u procesu umjetničkog stvaranja – inspiracija ili promišljanje, tehničko umijeće ili ideja koja stoji iza djela? Ovo su neka od velikih pitanja umjetnosti na koja nije moguće odgovoriti u jednom tekstu niti jednom izložbom, ali je moguće na njih podsjetiti i pomalo provocirati.

Vilim Halbarth čini upravo to svojim instalacijama koje su inspirirane nimalo glamuroznom, ali ipak impresivnom praksom, odnosno umijećem brodogradnje. Boraveći u škveru godinama (konkretno, 5,500 dana kako jedan od videa predstavljenih na ovoj izložbi ukazuje), izučavao je tehnike i vještine koje su potrebne za obradu sirovine u nešto veličanstveno poput broda.

Premda je njegova fascinacija ovim metalnim monstrumima proizašla iz interesa za „pukim“, materijalom od kojeg su napravljeni, prerasla je u interes za tehnikom i, potom, u vizije budućnosti koje su pretočene u umjetnička djela.

Materijal je neupitan – u umjetnosti nije neobično propitivanje medija. No, osvrnimo se na trenutak na druge dvije razvojne faze predstavljenih djela – na tehniku i na viziju.

Referirajući se na umijeće, Rimljani su koristili pojam ars, a Grci techne (τέχνη). No, ovi su pojmovi podjednako obuhvaćali područja arhitekture, kiparstva, lončarstva, krojačkog zanata, strategije (prvenstveno vojne), geometrije i govorništva. Zajedničko im je svima bila utemeljenost u pravilima. U renesansi je, pak, korišten pojam crtaćih umjetnosti (arti del disegno) jer im je zajednička bila utemeljenost u crtežu. A u 17. stoljeću, kada je François Blondel popularizirao pojam lijepih umjetnosti, obuhvatio je arhitekturu, poeziju, govorništvo, slikarstvo, kiparstvo, glazbu i igru. Ta, ako se arhitektura mogla smatrati umjetnošću prema ovim kriterijima, zašto ne bi brodogradnja?

Vilim je u tehničkim nacrtima brodova i podmornica prepoznao ono što su brojni umjetnici prije njega također vrednovali – pravilnosti i red; pravilnosti koje postoje u prirodi, ali i one stvorene ljudskom rukom.

Ako je Paul Cézanne temeljio svoje slike na trima glavnim geometrijskim tijelima (kugli, valjku i stošcu) kao temeljnim oblicima u prirodi, Halbarth se koristi trima glavnim elementima tehničkog crteža broda – pravcem, krugom i elipsom.

Usporedba ovih dvaju umjetnika je ilustrativna, ali i kontrastna; dok je Cézanne fasciniran oblicima u prirodi, Vilima interesiraju nimalo manje zapanjujuća djela čovjek. (Stanite pred tanker u brodogradilištu i pokušajte ostati ravnodušni. Zapravo, pokušajte ga ne sagledati kao vrstu skulpture.)

Spajanjem triju temeljnih oblika može se stvoriti cijela plejada geometrijskih oblika, a potom tijela, što Vilim i čini.

Počevši od tehničkog crteža na običnom komadu papira, rađa se ideja broda, podmornice ili pak nebodera budućnosti u raznoraznim varijacijama. Te vizije pretočene su iz medija crteža u medij skulpture ili pak instalacije, a dalje i u video koji ih smješta u utopijski (ili pak pomalo distopijski?) kontekst. Mašta ne poznaje granice – samoodrživi neboderi na solarnom pogonu, samoupravljajuće podmornice koje dograđuju viziju Jules Verneovog (tj. Fultonovog) Nautilusa iz 1800. godine, ali i najnovijeg Teslinog Modela Y iz 2020. godine.

Podmornice, brodovi i plutajući neboderi budućnosti koje Vilim konstruira idu dalje od tehničkog crteža i propituju maštu, ali i dosege čovjeka.

Ako smo uspjeli napredovati od brvnare i splavi do fantastičkih djela arhitekture i čudesnih metalnih konstrukcija kakve viđamo u brodogradilištima, gdje je granica? Ne samo umjetnosti (ili pak umijeća), već i čovjekovih mogućnosti.

- Dora Derado Giljanović

 

Više informacija dostupno je na https://www.facebook.com/events/912762896497686/?ref=newsfeed.

 

 

Vilim Halbarth / 5500 days


Opening: Friday, May 12 at 8:00 p.m., Salon Galić Gallery, Marmontova 3, Split


Duration: May 12 - June 1, 2023.


Working hours:

Monday - Friday: 10:00 a.m. - 1:00 p.m. and 4:00 - 8:00 p.m.

Saturday: 10:00 a.m. - 1:00 p.m.

 

FOREWORD

What separates a technical drawing from an artistic drawing? What is more important in the process of artistic creation – inspiration or reflection, technical skill, or the idea behind the work? These are some of the great questions of art, unable to answer in one text or with one exhibition, but it is possible to remind of them and provoke a little.

Vilim Halbarth does exactly that with his installations, inspired by the not-at-all-glamorous but still impressive practice - the art of shipbuilding. Staying in the shipyard for years (5,500 days precisely, as one of the videos featured in this exhibit indicates), he studied the techniques and skills needed to process the raw material into something as magnificent as a ship.

 

- Dora Derado Giljanović

Podijelite:

Istaknuto