IZLOŽBA: NEVER NOT IN LOVE

IZLOŽBA: NEVER NOT IN LOVE

 

Darko Aleksovski: Never not in love

Otvorenje izložbe: petak, 12. svibnja 2023. u 19:00

Love Letters Workshop: ponedjeljak, 15. svibnja 2023. od 18:00 do 20:00

 

U kreativnom hub-u Prostor, u organizaciji Platforme  “Culture Hub Croatia” u petak, 12. svibnja u 19h otvara se izložba makedonskog umjetnika Darka Aleksovskog “Never not in love”. Izložba se može pogledati do 9. lipnja, svakim radnim danom od 10 do 19h. U sklopu izložbe, u ponedjeljak 15. svibnja od 18 do 20h umjetnik će održati Love Letters Workshop. Radionica je otvorena za javnost i besplatna, a prijave primamo do nedjelje, 14. svibnja na: info@culturehubcroatia.hr.

 

Never Not in Love interdisciplinarni je i participativni umjetnički projekt sastavljen od dva zasebna rada nazvana Love Letters to Loneliness i Waves.

 

Love Letters to Loneliness proizlaze iz intimnih ispovijesti u formi pisma, koja nije moguće kronološki locirati. Pisma su publici ponuđena na čitanje, uz mogućnost da čitatelj zakorači u sasvim osoban svijet emocionalnih izazova i teških situacija, pretočenih u riječi. Serija se sastoji od sedam radova nastalih na pisaćem stroju. Pisma su neadresirana i nikad poslana, ali su upućena određenim osobama. Izvorna ljubavna pisma sastavljena su, editirana i natipkana 2018. godine. Aktualne verzije editirane su i pretipkane 2023. godine posebno za ovu izložbu u Prostoru. Pisma su na engleskom i hrvatskom jeziku.

 

Waves je site-specific instalacija, sastavljena od crteža velikog formata raspoređenih po izložbenom prostoru. Crteži komponiraju kontinuirani morski pejzaž inspiriran Splitom koji smješta publiku – čitatelje pisama – u specifično konstruirano okruženje koje evocira drugačiju kontekstualnu interpretaciju ljubavnih pisama.

 

Projekt je prvi put produciran i izložen kao site-specific instalacija u PrivatePrint studiju u Skoplju te na XIII Bijenalu mladih umjetnika u Muzeju suvremene umjetnosti u Skoplju. 

 

Love Letters Workshop eksperimentalno je proširenje izložbe kojemu je cilj stvoriti participativno ozračje u kojem sudionici pišu svoja vlastita ljubavna pisma, koja mogu biti namijenjena određenoj osobi, gradu ili mjestu, ali i samima sebi. Radionica će se održati na engleskom jeziku, ali sudionici mogu pisati pisma na jeziku koji preferiraju, te ih na kraju radionice podijeliti s drugima tako da ih pročitaju, odglume, otpjevaju ili nekome poklone.

  

Darko Aleksovski (1989.) vizualni je umjetnik čija se praksa formira na raskrižju slike i pisma. Diplomirao je na Fakultetu likovnih umjetnosti u Skoplju, a trenutno živi u Velesu u Sjevernoj Makedoniji. Sudjelovao je na brojnim umjetničkim rezidencijama, a značajne međunarodne grupne izložbe na kojima je izlagao uključuju: You Can’t Discourse Without Disco – WHW Akademija 2022 Closing Programme, Galerija Nova (Zagreb), Traces and Memories, Counihan Gallery u Brunswicku (Melbourne, 2021), What would happen if? The choice to build an alternative future, Museo Santa Joana (Aveiro, 2020), The Tokyo Art Book Fair 2017, Warehouse TERRADA (Tokyo, 2017), Streetlight, Revisited, Roman Susan Gallery (Chicago, 2019) i 55. Oktobarski Salon – Stvari koje nestaju, Muzej grada Beograda, 2014.

 

Izložba je dio programa “Prostori osnaživanja” koji Platforma “Culture Hub Croatia” provodi u 2023. u sklopu kreativnog huba Prostor. Izložba je sufinancirana od strane Ministarstva kulture i medija Republike Hrvatske. Rad Platforme “Culture Hub Croatia” podržavaju Nacionalna zaklada za razvoj civilnog društva i Zaklada Kultura nova.

 

 

Darko Aleksovski: Never Not in Love

Opening of the exhibition: Friday, May 12, 2023, at 7:00 p.m.

Love Letters Workshop: Monday, May 15, 2023, from 6:00 to 8:00 p.m.

 

In the creative hub Prostor (Plančićeva 2 21000 Split), organized by the Platform "Culture Hub Croatia", on Friday, May 12 at 7:00 p.m., the exhibition of the Macedonian artist Darko Aleksovski "Never Not in Love" opens. The exhibit is open until June 9, every weekday, from 10:00 a.m. to 7:00 p.m. As part of the exhibition, on Monday, May 15, from 6:00 to 8:00 p.m., the artist will hold a Love Letters Workshop. The workshop is open to the public and free of charge, and it accepts applications until Sunday, May 14, at: info@culturehubcroatia.hr.

 

Never Not in Love is an interdisciplinary and participatory art project composed of two separate works: Love Letters to Loneliness and Waves.


Love Letters to Loneliness originate from intimate confessions in a letter form, without a possibility of them being chronologically located, and are offered to the audience to be read with the opportunity given to the reader to enter into a personal world with emotional issues and situations difficult to translate into words. The series is composed of seven works created on a typewriter. The letters are unaddressed and never sent, but directed to specific people. The original love letters have been composed, edited and typewritten in 2018. The current versions were edited and retyped in 2023 specifically for the exhibition at Prostor. The letters are in English and Croatian.


Waves is a site-specific installation, composed of large-format drawings on plasterboards arranged around the exhibition space at Prostor. They compose a continuous seascape through images inspired from Split. The drawings are supposed to place the audience – the letter readers – in a specifically constructed setting that evokes a different contextual interpretation of the love letters.


The project was produced and exhibited for the first time as a site-specific installation at PrivatePrint Studio (Skopje, North Macedonia) and at the XIII Biennial of Young Artists, Museum of Contemporary Art (Skopje, North Macedonia).


The exhibition is part of the "Spaces of Empowerment" program that Platform"Culture Hub Croatia" is implementing in 2023 as part of the creative hub Prostor. The exhibition is co-financed by the Ministry of Culture and Media of the Republic of Croatia. Platform "Culture Hub Croatia" is supported by the National Foundation for the Development of Civil Society and the Kultura nova Foundation.


Darko Aleksovski (1989) is a visual artist whose practice is formed on the intersection between images and writings. He holds BFA and MFA Degrees from the Faculty of Fine Arts in Skopje and is currently based in Veles, North Macedonia. He was an artist-in-residence at bm:ukk Artist-in-Residence Program (Vienna, Austria), Deutsche Börse Residency Program at Frankfurter Kunstverein (Frankfurt, Germany), Digital Residency Program at SCS Centar-Jadro (Skopje, N. Macedonia), the CreArt Artist-in-Residence Program at Atelierhaus Salzamt (Linz, Austria), and the VOIDS 2022 Open Studio Programme (Split/Dubrovnik, Croatia). Notable group international exhibitions include You Can’t Discourse Without Disco – WHW Akademija 2022 Closing Programme, Galerija Nova (Zagreb, Croatia),Traces and Memories, Counihan Gallery in Brunswick (Melbourne, 2021), What would happen if? The choice to build an alternative future, Museo Santa Joana (Aveiro, 2020), The Tokyo Art Book Fair 2017, Warehouse TERRADA (Tokyo, 2017), Streetlight, Revisited, Roman Susan Gallery (Chicago, 2019), and 55. Oktobarski Salon – Disappearing Things, The Museum of the City of Belgrade (Belgrade, 2014).

Podijelite:

Istaknuto