IZLOŽBA: PARIŠKI OPUS

IZLOŽBA: PARIŠKI OPUS

 

Lokacija: Galerija umjetnina (Ulica kralja Tomislava 15, 21000 Split)


JURAJ PLANČIĆ - Pariški opus


kustosica: Biserka Rauter Plančić


Trajanje: 18. travnja – 4. lipnja 2023.


Otvorenje: Utorak, 18. travnja u 19:00 sati

 

Od posljednje retrospektivne izložbe posvećene stvaralaštvu Jurja Plančića, održane u Galeriji Klovićevi dvori a potom i reprizirane u Starome Gradu i u Splitu, prošlo je 27 godina. Prezentirali smo tada skoro pa u cijelosti slikarov opus ostvaren u Hrvatskoj do 1926. godine te respektabilni broj dotad dostupnih „pariških slika”. Budući da nas od spomenutih izložba dijeli više od četvrt stoljeća i da su „praznine” iz slikarova pariškog opusa danas u znatnoj mjeri popunjene, smatrali smo svojom prvorazrednom zadaćom Plančićev pariški catalogue raisonné upotpuniti i slike pokazati široj javnosti. Naime, sa zahvalnošću ističemo da su galeristi i privatni kolekcionari svo to vrijeme marno tragali za njegovim slikama širom Europe. Srećom po percepciju slikarova opusa i muzejsko-galerijsku praksu u Hrvatskoj, trud im se isplatio pa je u Francuskoj, Njemačkoj i Švicarskoj pronađeno, otkupljeno i u Hrvatsku dopremljeno još sedam Plančićevih čarobnih ulja koja publika u Splitu nije imala prigodu vidjeti. Dodamo li tomu da i mlađim naraštajima likovne publike, umjetnika, kritičara i zaljubljenika u Plančićevo slikarstvo valja in vivo pokazati vrhunske slikarske domete koje je ostvario u okrilju mitske pariške sredine s kraja 20-ih godina prošloga stoljeća, zaokružili smo razloge priređivanja ove izložbe koja će, ne dvojimo, ne samo zanimati kustose i kritičare, nego i oduševiti publiku željnu susreta s „lijepom umjetnošću”. Plančićeve slike s lux parisiorum prosvijetljenom paletom, ovog proljeća udomljene na više od mjesec dana u Splitu – gdje je Plančić započeo svoje umjetničko školovanje u znanoj Graditeljsko-zanatskoj-umjetničkoj školi kao polaznik kiparskog odjela profesora Svitoslava M. Peruzzija, istovremeno i kao predani polaznik privatnih satova kod slikara Emanuela Vidovića, profesora prostoručnog crtanja na istoj školi – slikarska je svečanost a priori i Galerija umjetnina priredila ju je za svoju publiku kao povlasticu koja se ne propušta.“ (Biserka Rauter Plančić, iz predgovora izložbenog kataloga).

 

Više informacija dostupno je na https://www.galum.hr/izlozbe/izlozba/1769/.

 

 

Location: Museum of Fine Arts (Ulica kralja Tomislava 15, 21000 Split)


JURAJ PLANČIĆ - Parisian Ouevre


curated by Biserka Rauter Plančić


Duration: April 18 - June 4, 2023

 

Opening: Tuesday, April 18, at 7 p.m.

 

It has been 27 years since the last retrospective exhibition dedicated to the work of Juraj Plančić, held at the Klovićevi dvori Gallery, and then repeated in Stari Grad and in Split. At that time, we presented almost the entire collection of the painter's work created in Croatia up until 1926, together with a respectable number of “Parisian paintings” that were accessible at the time. Since more than a quarter of a century separates us from the aforementioned exhibitions and the “gaps” from the painter's Parisian oeuvre have now been largely filled, we considered it our principal task to update Plančić’s Parisian catalogue raisonné and show the paintings to the general public. We particularly and with gratitude point out that gallerists and private collectors searched meticulously for Plančić's paintings all over Europe. Fortunately for the perception of the painter's oeuvre and museum practices in Croatia, their efforts paid off and seven more of Plančić's magical oils were found in France, Germany and Switzerland, bought and, more importantly, transported to Croatia and it is these that the audience in Split has not yet had the chance to see. In addition, the younger generations of art audience, artists, critics and admirers of Plančić's painting should be shown in vivo the superb range of artistry that Plančić achieved in the aegis of the mythical Parisian environment of the late 20s of the last century. Therefore, we have summed up the reasons for organizing this exhibition that, beyond doubt, will not only raise the interest of curators and critics, but also delight an audience eager to meet with the “fine art”. It is a great privilege that Plančić’s paintings with palette lit with lux parisiorum will find their home this spring for over a month in Split – a city where Plančić began his art education in the well-known School for building, crafts and art, where he was attending the sculpture department led by professor Svitoslav M. Peruzzi, at the same time diligently attending the private classes of painter Emanuel Vidović, professor of drawing at the same school. The Museum of Fine Arts has prepared this not-to-be-missed treat for its audience.

Podijelite:

Istaknuto