IZLOŽBA: UMJETNIČKA VIZIJA NA PAPIRU - CRTEŽI IVANA MEŠTROVIĆA

IZLOŽBA: UMJETNIČKA VIZIJA NA PAPIRU - CRTEŽI IVANA MEŠTROVIĆA

 

Lokacija: Galerija Meštrović / Meštrović Gallery (Šetalište Ivana Meštrovića 46, 21000, Split)


Vrijeme: 30. ožujka - 28. svibnja 2023.

 

UMJETNIČKA VIZIJA NA PAPIRU: CRTEŽI IVANA MEŠTROVIĆA 

(izložba povodom 140. obljetnice rođenja Ivana Meštrovića)

 

"Crtež kao likovni medij nosi određenu auru neposrednosti, gotovo fizičkog kontakta s rukom, gestom i trenutnim osjećajem umjetnika u onom presudnom trenutku kada umjetnička vizija zadobiva svoj prvi, vidljivi oblik. U slučaju Ivana Meštrovića, umjetnika bezgranične kreativnosti i autora koji se iskazao na mnogim poljima umjetničkog djelovanja, pregledom njegove crtačke djelatnosti možemo zaviriti u same začetke njegova kreativnog genija, bez obzira na konačan medij u kojem će se ta vizija ostvariti."

(Zorana Jurić Šabić, autorica izložbe)

 

Više informacija dostupno je na https://mestrovic.hr/izlozbe/.

 

 

Location: Meštrović Gallery (Šetalište Ivana Meštrovića 46, 21000, Split)


ARTISTIC VISION ON PAPER: IVAN MEŠTROVIĆ’S DRAWINGS

(exhibition on the occasion of the 140th anniversary of the birth of Ivan Meštrović)


Duration: March 30 – May 28, 2023

 

"Drawing as an art medium carries a certain aura of immediacy, almost physical contact with the artist's hand, gesture and immediate feeling at that crucial moment when the artistic vision acquires its first, visible form. In the case of Ivan Meštrović, an artist of boundless creativity and an author who expressed himself in many fields of artistic activity, by reviewing his drawing activity, we can peek into the very beginnings of his creative genius, regardless of the final medium in which that vision will be realized."

(Zorana Jurić Šabić, author of the exhibition)

 

More information is available at https://mestrovic.hr/en/exhibitions/.

Podijelite:

Istaknuto