IZLOŽBA: MATOŠIĆ_GRAFIKA... / DIGITALNA_ULJUDBA

IZLOŽBA: MATOŠIĆ_GRAFIKA... / DIGITALNA_ULJUDBA

 

Izložba se otvara u galeriji Studio-21- (Velebitska ul. 66) u srijedu, 15. ožujka 2023. u 20:00 sati. Postav se može razgledati do 2. travnja 2023.

 

Suradnja umjetne inteligencije i umjetnikovog ručnog rada

 

Napisala: Dora Derado Giljanović

 

Živimo u vrijeme softvera koji mogu, prema uputama korisnika, sami stvoriti sliku (Open AI-ev softver DALL-E, DALL-E 2, ali i Stable Diffusion, Midjourney, itd.) ili pak napisati tekst bilo kakve naravi (među ostalima se ističe Chat GPT).


Izložba „Matošić_grafika... / Digitalna uljudba“ multimedijalnog umjetnika Jakše Matošića je komentar na ono što se u posljednje vrijeme zbiva u svijetu umjetne inteligencije, ali i onog što okupira ovog umjetnika još od 2011. godine.


Jednako tako, veliki proizvođači kao što je Adobe uvode automatizacije u svoje softvere čime dokidaju potrebu za ručnom doradom fotografija, grafika i videa. Dovoljno je jednom kliknuti mišem i softver sâm učini sve ili barem veći dio posla.


Značajno je da nakon fame koja je uslijedila u rujnu 2022. godine, kada je AI-generirana slika dobila nagradu za najbolje umjetničko djelo u Koloradu, Matošić postavlja pitanje: koja je uloga umjetnika u stvaralačkom procesu? Isto tako, koliko je bitan kustos koji će umjetnička djela predstaviti javnosti? Odnosno, može li umjetna inteligencija zamijeniti oboje ili pak može doći do plodne suradnje?


Matošić na ovoj izložbi predstavlja niz digitalnih grafika koje su rađene upravo koristeći računalni algoritam te tri multimedijalna rada. Umjetnik počinje od fotografije (tuđe ili nekog vlastitog uratka). U autorskom procesu nazvanom „Iznenadi me“, a kojeg rabi još od 2011., umjetnik naizmjenično koristi algoritam i vlastitu intuiciju. Matošić modificira predložak da bi došao do digitalne grafike. Rezultat je spoj umjetne inteligencije i osobne note koju daje umjetnik, a koju AI sâm ne može dati i koja, u konačnici, i samog umjetnika iznenađuje.

Uz to, jedan od predgovora izložbe, uz onaj kustosice Dore Derado Giljanović, piše i Chat GPT. Matošić istovremeno obavlja intervju s umjetnom inteligencijom i sa živom osobom kako bi istaknuo njihovu razliku u tumačenju njegovih radova i uopće (digitalne) umjetnosti.


Digitalna uljudba je pokušaj pomirenja digitalnog i humanog do te mjere da se umjetnik pita može li djelo proizvedeno u suradnji s umjetnom inteligencijom poprimiti duhovni aspekt. Sami prosudite je li uspješno došlo do pomirenja ili, pak, do još oštrijeg raskola.

 

Više informacija dostupno je na https://www.facebook.com/events/197085376296758/?ref=newsfeed.

 

 

The exhibition opens in the Studio-21- gallery (Velebitska 66, 21000 Split) on Wednesday, March 15, 2023, at 8:00 p.m. The exhibit is open until April 2, 2023.

 

A collaboration between artificial intelligence and the artist's handiwork

 

Written by: Dora Derado Giljanović

 

We live in the time of software that can, according to the user's instructions, create an image themselves (Open AI software DALL-E, DALL-E 2, but also Stable Diffusion, Midjourney, etc.) or write a text of any nature (among others highlights Chat GPT).


The exhibition "Matošić_graphics... / Digital civility" by multimedia artist Jakša Matošić is a comment on what has been happening in the world of artificial intelligence lately, but also on what has occupied this artist since 2011.


At this exhibition, artist Matošić presents a series of digital graphics created using a computer algorithm and three multimedia works. The artist starts with a photograph (someone else's or some of his own work). In the author's process called "Surprise me", which he has been using since 2011, the artist alternately uses an algorithm and his intuition. Matošić modifies the template to get digital graphics. The result is a combination of artificial intelligence and a personal note given by the artist, which AI alone cannot give and, ultimately, surprises even the artist himself.


In addition, one of the forewords of the exhibition, along with the one by curator Dora Derado Giljanović, is also written by Chat GPT. Matošić simultaneously conducts an interview with artificial intelligence and a living person to emphasize their difference in the interpretation of his works and (digital) art in general.

 

More information is available at https://www.facebook.com/events/197085376296758/?ref=newsfeed.

Podijelite:

Istaknuto