POZIV ZA UKLJUČENJE U PROJEKT INTEGRALNOG UPRAVLJANJA KVALITETOM - IQM DESTINATION SPLIT

POZIV ZA UKLJUČENJE U PROJEKT INTEGRALNOG UPRAVLJANJA KVALITETOM - IQM DESTINATION SPLIT

 

U cilju razvoja i podizanja kvalitete u svim segmentima turističkih usluga u gradu Splitu, Turistička zajednica grada Splita poziva sve dionike u turizmu na području grada Splita da se uključe u projekt integralnog upravljanja kvalitetom - IQM Destination SPLIT.

 

Sudjelovanje u projektu Integralnog upravljanja kvalitetom u potpunosti je besplatno za svakog dionika, a projekt je financiran od strane Turističke zajednice grada Splita. 

 

Vrijednosti koje dionik dobiva uključenjem u projekt i ispunjavanjem početne prijave:

  • individulni izvještaj online reputacije i kvalitete po mišljenju gosta,
  • marketing savjete i preporuke o mogućnostima još uspješnijeg upravljanja kvalitetom,
  • usporedbu vlastite kvalitete s kvalitetom šest konkurentskih objekata ili partnera u svijetu u kvalitativnim elementima online reputacije,
  • informaciju o odnosu vlastite kvalitete u usporedbi sa destinacijskom kvalitetom,
  • certifikat kvalitete za izvrsnost - IQM Destination SPLIT, ukoliko prijavljeni dionik koji se uključi ima kvalitetu iznad 85/100.

 

Turistička zajednica grada Splita poziva sve zainteresirane dionike na području grada Splita (hoteli, ugostiteljski objekti, iznajmljivači, turističke agencije, atrakcije, muzeji i dr.) da se prijave na sudjelovanje u projektu ispunjavanjem Pristupnice na linku: PRISTUPNICA - IQM Destination SPLIT.

 

Poziv za uključenje u projekt integralnog upravljanja kvalitetom - IQM Destination SPLIT otvoren je do 1. svibnja 2023. godine.

 

 

To develop and raise the quality in all segments of tourist services in the city of Split, the Tourist Board of Split invites all stakeholders in tourism in the area of the city of Split to join the project of integral quality management - IQM Destination SPLIT.

 

The Tourist Board of Split finances the IQM Destination SPLIT project and participation in the project is free of charge for applied stakeholders.

 

Values that the stakeholder gets by joining the project and completing the initial application:

  • individual report of online reputation and quality in the guest's opinion,
  • marketing advice and recommendations on the possibilities of even more successful quality management,
  • comparison of own quality with the quality of six competing facilities or partners in the world in qualitative elements of online reputation,
  • information on the relationship between own quality compared to destination quality,
  • quality certificate for excellence - IQM Destination SPLIT, if the registered stakeholder who joins has a quality above 85/100.

 

The Tourist Board of Split invites all interested stakeholders in the area of the city of Split (hotels, catering facilities, private accommodation, travel agencies, attractions, museums, etc.) to apply for participation in the project by filling out the Application form at the link: APPLICATION FORM - IQM Destination SPLIT.

 

The call for participation in the integral quality management project - IQM Destination SPLIT is open until May 1, 2023.

Podijelite:

Istaknuto