IZLOŽBA: SUSRETI

IZLOŽBA: SUSRETI

 

Lokacija: Salon Galić (Marmontova 3, 21000 Split)

 

Anita Miloš Tomaić / SUSRETI


Otvorenje: Četvrtak, 16. ožujka 2023. u 19:00 sati


Trajanje izložbe: 16. ožujka - 6. travnja 2023.

          

Bio dogovoren ili ne, susret je uvijek kratkotrajan, prolazan, u njegovoj biti je efemernost. No susreti se odvijaju u određenom vremenu i prostoru, stoga su i indikator promjene, oni su uvijek i iznova sjecišta ili stapanja različitih smjerova – ideja, asocijacija, percepcija, ali i formi. Polazeći od naslova, iako njime sugerira kako se radi o nestalnoj pojavi, umjetnica Anita Miloš Tomaić izložbu zamišlja kao seriju radova koji ipak daju naslutiti izvjesne prostore i takvi se, prema njenoj ideji, mogu shvatiti kao replika problematike društva i pripadajućeg mu sustava ovog delikatnog i vulnerabilnog doba čiji smo svjedoci. S druge pak strane, anulira ikakvo značenje, te svaki susret s radom nudi gledatelju kao vizualni poticaj za vlastite interpretacije, asocijacije i percepcije, trenutak od kojeg se sve mijenja.

 

Vizualni medij kojim se autorica izražava gotovo uvijek je crtež, ali ga u ovom slučaju možemo tumačiti kao poligon za eksperimentiranje s raznim tehnikama, metodama i vještinama što je razvidno u raznolikosti pojedinih serija radova. Izložba se sastoji od sveukupno četiri serije sljedećih naslova: Nešto se događa, Granica, Praznina i Postprostori.

 

Više informacija dostupno je na http://hulu-split.hr/izlozbe/anita-milos-tomaic-susreti/.

 

 

Location: Salon Galić gallery (Marmontova 5, 21000 Split)

 

Anita Miloš Tomaić / ENCOUNTERS

 

Opening: Thursday, March 16, 2023, at 7:00 p.m.


Duration: March 16 - April 6, 2023

 

Whether agreed upon or not, the encounter is always short-lived, fleeting, in its essence, ephemerality. But encounters take place in a specific time and space. Encounters are also an indicator of change, always and again intersections or mergers of different directions - ideas, associations, perceptions, and forms. Starting from the title, although it suggests that it is an impermanent phenomenon, the artist Anita Miloš Tomaić imagines the exhibition as a series of works that nevertheless give a hint of certain spaces and such, according to her idea, can be understood as a replica of the problems of society and its belonging system of this delicate and the vulnerable age we are witnessing. On the other hand, it cancels any meaning, so each encounter with the work offers the viewer a visual stimulus for their interpretations, associations, and perceptions, a moment from which everything changes.

 

The visual medium with which the author expresses herself is almost always a drawing, which, in this case, can be interpreted as a training ground for experimentation with various techniques, methods, and skills, evident in the diversity of individual series of works. The exhibition consists of four series with the following titles: Something is happening, Border, Emptiness / Void, and Postspaces.

 

More information is available at http://hulu-split.hr/izlozbe/anita-milos-tomaic-susreti/.

Podijelite:

Istaknuto