IZLOŽBA: TERCE JADRANSKIH BRODICA

IZLOŽBA: TERCE JADRANSKIH BRODICA

 

Lokacija: Hrvatski pomorski muzej Split (Glagoljaša 18, Tvrđava Gripe)

 

TERCE JADRANSKIH BRODICA

Tehnički crteži hrvatskih drvenih jedrenjaka autora Velimira Salomona

iz zbirke Željka Skomeršića

 

Otvorenje: Utorak, 7. ožujka 2023. godine u 12:00 sati

 

Izložba Terce jadranskih brodica kroz tehničke nacrte i predmete korištene u istraživanju, rekonstrukciji i projektiranju replika tradicijskih plovila hrvatskog Jadrana prikazuje radni vijek inženjera brodogradnje Velimira Salamona rođenog u Zagrebu 1945. godine. Izložbu čini šezdesetak tehničkih crteža tradicijskih, jadranskih brodica na jedra i vesla. Time dobivamo uvid  u gradnju bracera, gajeta, falkuši, batana, guceva, peliga i ostalih tradicijskih plovila koja su nesumnjivo tvorila okosnicu obalne plovidbe na istočnoj obali Jadrana. Prema riječima samog autora, on si ne laska da iznosi neka svoja, vlastita i posve nova otkrića, on nas vraća u stara, i svima znana, iskonska znanja koja su nepažnjom potisnuta u zaborav. Namjera mu je bila podsjetiti i obrisati prašinu sa starih znanja o plovilima na Jadranu. 

 

Svojim crtežima u kojima se isprepliće tehnička vještina i poetičnost, Salamon nas je uspio podsjetiti na stare brodove koji su se gradili na Jadranskom moru vraćajući nas u neka davna vremena kada su se brodovi gradili duboko povezani sa svojim podnebljem. Njegova izložba crteža koja je nastala kroz strast i životnu posvećenost jadranskim brodicama ukazuje nam na mediteranska ishodišta Hrvatske i na bogatu pomorsku kulturnu baštinu.

 

Tehničke nacrte je 2020. godine autor darovao Željku Skomeršiću, istaknutom hrvatskom maketaru i voditelju Interpretacijskog centra pomorske baštine Krka. Od tada je izložba postavljena u Centru za kulturu u Krku, Pomorskom muzeju Crne Gore u Kotoru, Interpretacijskom centru Duboak u Malinskoj i  Muzeju Pachen u Rockenhausenu u Njemačkoj.

 

Izložba ostaje otvorena do 17. travnja 2023. godine.

 

 

Location: Croatian Maritime Museum Split (Glagoljaša 18, Gripe Fortress)

 

THIRDS OF THE ADRIATIC BOATS

Technical drawings of Croatian wooden sailboats by Velimir Salomon

from the collection of Željko Skomeršić

 

Opening: Tuesday, March 7, 2023, at noon

 

The Thirds of the Adriatic Boats exhibition shows the working life of the shipbuilding engineer Velimir Salamon, born in Zagreb in 1945, through technical drawings and objects used in research, reconstruction, and replicas designs of traditional vessels of the Croatian Adriatic. The exhibition presents around sixty technical drawings of traditional Adriatic boats with sails and oars. Technical drawings give the audience an insight into the construction of traditional vessels that undoubtedly formed the backbone of coastal navigation on the eastern coast of the Adriatic. According to the author, he does not flatter himself to present some of his own new discoveries but rather returns us to the old, known to everyone, primordial knowledge that has been pushed into oblivion by carelessness. His intention was to remind and wipe the dust from old knowledge about vessels in the Adriatic.

 

The exhibition will remain open until April 17, 2023.

Podijelite:

Istaknuto