SPLITSKI KRNJEVAL

SPLITSKI KRNJEVAL

  

Lokacija: Narodni trg - Pjaca


Manifestacija započinje u subotu, 11. veljače 2023., dok će se centralni dio programa održati na Pjaci u utorak, 21. veljače. 

 

Gradska tvrtka Žnjan d.o.o. u suradnji s Gradom Splitom i Turističkom zajednicom grada organizira tradicionalni Splitski krnjeval.

 

Za programsku koncepciju krnjevala zadužena je Koalicija udruga mladih – KUM u suradnji s radijem KLFM. Koalicija udruga mladih najstarija je registrirana koalicija udruga mladih u Hrvatskoj (od 2001.), a radi na produkciji i unapređenju suvremenih kulturno-umjetničkih događanja u Splitu. Djelovanjem kroz Klub Kocka, jedan od rijetkih alternativnih klubova u Splitu, mladima pruža inovativne programe te im osigurava prostor, tehničke uvjete kao i mentorstvo za istraživanje u svim područjima glazbeno – vizualnog stvaralaštva.

 

Manifestacija će započeti u subotu 11. veljače i to preuzimanjem ključeva grada na Pjaci u 11.00 sati ispred stare gradske vijećnice.

 

centralni dio karnevalskog programa održat će se upravo na Pjaci u utorak, 21. veljače, na pozornici ispred gradske vijećnice, s početkom programa u popodnevnim satima. 

 

Dnevni glazbeni program voditi će DJ-evi radija KLFM. U radu radio KLFM-a svakodnevno sudjeluje dvadesetak volontera, a radio se obraća zahtjevnijoj publici i samim tim svojim neprofitnim statusom ne podilazi ukusima većine koja je i tako već ciljna skupina svih ostalih komercijalnih radio stanica. Trenutno bilježi slušanost od preko 5000 jedinstvenih slušatelja mjesečno. Radio je od 2013. nositelj projekta „Radio u zajednici“ u okviru kojega je održao brojne radionice i programe.

 

Osim DJ programa, od  16:00 sati na Pjaci će se održavati i radionice face paintinga i izrade maski, a od 17:00 sati će se nastaviti dječji program uz proglašenje najbolje dječje maske u 17.45 sati.

 

Večernji program na pozornici započet će u 20:00 sati nastupom bandova JUSTIN’S JOHNSON i KUZMA & SHAKA ZULU, uz proglašenje najbolje maske koje će se održati u 20:45 sati.

 

Od 22:15 čitat će se šentenca Krnji koji će nakon povorke, koja će krenuti oko 22.45,  biti spaljen u 23.00.

 

Poslije krnjevala, zabava se nastavlja u Klubu Kocka na After partyu do kasnih sati.

 

Više informacija dostupno je na https://znjan.hr/splitski-krnjeval/.

 

 

Location: Narodni trg - Pjaca square


The event will begin on Saturday, February 11, 2023, while the central part of the program will take place at Pjaca square on Tuesday, February 21, 2023.

 

City company Žnjan d.o.o., in cooperation with the City of Split and the Tourist Board of Split, organizes the traditional Split Carnival.

 

The Coalition of Youth Associations (KUM), in cooperation with radio KLFM, is in charge of the program conception of the Split Carnival. The Coalition of Youth Associations (KUM) is the oldest registered coalition of youth associations in Croatia (since 2001) that works on the production and promotion of contemporary cultural and artistic events in Split. Acting through Club Kocka, one of the few alternative clubs in Split, it provides young people with innovative programs. It also supports young people with space, technical conditions, and mentorship for research in all areas of musical and visual creativity.

 

The event will begin on Saturday, February 11, with the collection of the city's keys at Pjaca square at 11:00 a.m. in front of the Old Town Hall.

 

The central part of the carnival program will take place right at Pjaca square on Tuesday, February 21, 2023, on the stage in front of the Old Town Hall, with the program starting in the afternoon.

 

The daily music program of the carnival will be hosted by the DJs of Radio KLFM. About twenty volunteers participate in the work of radio KLFM every day, and the radio addresses a more demanding audience. With its non-profit status, it does not conform to the tastes of the majority, which is already the target group of all other commercial radio stations. It currently has a listenership of over 5,000 unique listeners per month. Since 2013, it has been the leader of the "Work in the Community" project, holding numerous workshops and programs.

 

In addition to the DJ program, face painting and mask-making workshops will take place on the square from 4:00 p.m. The children's program will continue from 5:00 p.m. with the announcement of the best children's mask at 5:45 p.m.

 

The evening program on the stage will begin at 8:00 p.m. with the performance of the bands JUSTIN'S JOHNSON and KUZMA & SHAKA ZULU, with the announcement of the best mask, which will take place at 8:45 p.m.

 

From 10:15 p.m., the reading of a sentence to Krnjo will take place, and after the procession, which will start around 10:45 p.m., Krnjo will be burned at 11:00 p.m.

 

After the carnival, the party continues in Club Kocka at the after party until the late hours.

Podijelite:

Istaknuto