MAGsezona 2022/2023 - Klavirski trio (Petromila Jakas, Robert Žburin, Kristina Cvitanić)

MAGsezona 2022/2023 - Klavirski trio (Petromila Jakas, Robert Žburin, Kristina Cvitanić)

 

Vrijeme: Petak, 25. studenog 2022. u 19:00 sati


Petromila Jakas (violina), Robert Žburin (violončelo) i Kristina Cvitanić (glasovir) započinju MAGsezonu 2022/2023 godine u Glazbenom salonu Jakova Gotovca u Hrvatskom domu Split.

 

PROGRAM:

Antonin Dvořak: Sonatina za violinu i klavir op. 100 u G-duru

- Allegro risoluto

- Larghetto

- Molto vivace

- Allegro

Petromila Jakas, violina

Kristina Cvitanić, klavir

 

Gabriel Fauré: Elegija, Op. 24

Robert Žburin, violončelo

Kristina Cvitanić, klavir

 

Rodion Shchedrin: A la Albeniz

Petromila Jakas, violina

Kristina Cvitanić, klavir

 

Kristina Cvitanić: Livada

Petromila Jakas, violina

Robert Žburin, violončelo

Kristina Cvitanić, klavir

 

Ulaz na koncert je slobodan!

 

 

Time: Friday, November 25, 2022, at 8:00 p.m.

 

Petromila Jakas (violin), Robert Žburin (cello), and Kristina Cvitanić (piano) start the 2022/2023 MAG season in the Music Hall of Jakov Gotovac in the concert hall Hrvatski dom Split.

 

PROGRAM:

Antonin Dvořak: Sonatina for violin and piano op. 100 in G major

- Allegro risoluto

- Larghetto

- Molto vivace

- Allegro

Petromila Jakas, violin

Kristina Cvitanić, piano

 

Gabriel Fauré: Elegy, Op. 24

Robert Žburin, cello

Kristina Cvitanić, piano

 

Rodion Shchedrin: A la Albeniz

Petromila Jakas, violin

Kristina Cvitanić, piano

 

Kristina Cvitanić: Meadow

Petromila Jakas, violin

Robert Žburin, cello

Kristina Cvitanić, piano

 

The entrance to the concert is free!

Podijelite:

Istaknuto