11. LJETNE ČARI KLASIČNE GLAZBE - Borna Barišić (čembalo) i Ivana Kenk (mandolina)

11. LJETNE ČARI KLASIČNE GLAZBE - Borna Barišić (čembalo) i Ivana Kenk (mandolina)

     

Lokacija: Podrumi Dioklecijanove palače

 

Ljetne čari klasične glazbe u Dioklecijanovim podrumima dugogodišnji su ljetni festival splitske glazbene mladeži (Jeunesses Musicales Split) koji je postepeno prerastao u važan kulturni događaj u gradu Splitu.

 

Suradnja sa mladim glazbenicima prva je značajna odrednica ovog Festivala.

 

Vrijeme održavanja: 7. srpnja - 8. rujna 2022.

 

Program:

 

Četvrtak, 7. srpnja u 20:00 sati

Silvio Bilić (gitara) i Izabella Goverdovskaia (violina) 

Klavirska suradnja: Marina Ivanova

Nagradni koncert - Ciklus mladih glazbenika mo. Vinko Lesić

 

Četvrtak, 21. srpnja u 20:00 sati

Jelena Pavić (klavir), Tanja Ruždjak (sopran) i Branimir Pustički (violončelo)

 

Petak, 29. srpnja u 20:00 sati

Trio Neoclassico - mandolina, flauta i harfa

 

Četvrtak, 4. kolovoza u 20:00 sati

Ansambl La Morra

O Ciecho Mundo: Pjesme o ljubavi, politici i spasenju!

 

Srijeda, 10. kolovoza u 20:00 sati

Roko Radovan (tenor) i Martina Ivanković (gitara)

 

Četvrtak, 18. kolovoza u 20:00 sati

Borna Barišić (čembalo) i Ivana Kenk (mandolina)

 

Četvrtak, 8. rujna u 20:00 sati 

Omiški barokni ansambl uz gošću Martinu Gojčetu Silić 

 

Ulaz je slobodan!

 

Više informacija dostupno je na https://www.facebook.com/glazbenamladezsplit.

 

 

Location: Basement halls of Diocletian's Palace - Cellars

 

The Summer Magic of Classical Music in Diocletian's cellars is the long-standing summer festival of Split musical youth (Jeunesses Musicales Split), which gradually grew into an important cultural event in the city of Split.

 

Cooperation with young musicians is the first important determinant of this Festival.

 

Date of Event: July 7 - September 8, 2022.

 

Program:

 

Thursday, July 7 at 8:00 p.m

Silvio Bilić (guitar) and Izabella Goverdovskaia (violin)

Piano collaboration: Marina Ivanova

Award concert - Cycle of young musicians mo. Vinko Lesić

 

Thursday, July 21 at 8:00 p.m

Jelena Pavić (piano), Tanja Ruždjak (soprano) and Branimir Pustički (cello)

 

Friday, July 29 at 8:00 p.m

Trio Neoclassico - mandolin, flute and harp

 

Thursday, August 4 at 8:00 p.m

Ensemble La Morra

About Ciecho Mundo: Songs about love, politics, and salvation!

 

Wednesday, August 10 at 8:00 p.m

Roko Radovan (tenor) and Martina Ivanković (guitar)

 

Thursday, August 18 at 8:00 p.m

Borna Barišić (harpsichord) and Ivana Kenk (mandolin)

 

Thursday, September 8 at 8:00 p.m

Omiš Baroque Ensemble with guest Martina Gojčeta Silić


The entrance is free!

 

More information is available at https://www.facebook.com/glazbenamladezsplit.

Podijelite:

Istaknuto