KATAMARAN ART 2022: LOREN ŽIVKOVIĆ KULJIŠ

KATAMARAN ART 2022: LOREN ŽIVKOVIĆ KULJIŠ

 

Lokacija: Galerija umjetnina (Ulica kralja Tomislava 15, 21000 Split)

 

KATAMARAN ART 2022

 

Loren Živković Kuljiš: 21. 7. - 7. 8. 2022.

 

Voditelji projekta: Duje Dorotka, Božo Majstorović, Marija Plenković

 

Koncept: Božo Majstorović

 

Kustos izložbe: Iris Slade 

 

Katamaran Art zajednički je projekt Muzeja općine Jelsa i Galerije umjetnina pokrenut 2018. godine. Riječ je o izložbenom programu koji se tijekom ljetnih mjeseci naizmjenično događa u Jelsi i Splitu. Sam naziv se referira na jednu od najprometnijih katamaranskih linija na Jadranu, Split - Jelsa, kojom se svake godine, osobito ljeti, preveze na tisuće putnika. Cirkulacija ljudi i roba uglavnom je vezana uz turizam i svakodnevni život domicilnog stanovništva. Katamaran Art za cilj ima aktualizirati onu treću, jednako važnu dimenziju putovanja, a radi se o prometu ideja, u konkretnom slučaju, onih umjetničkih.

 

U programskom smislu Katamaran Art je otvoren za različite generacijske, medijske i poetičke kombinacije. Projektni zadatak stavljen pred umjetnike uvrštene u program Katamaran Art 2022., a riječ je o Snježani Ban, Kažimiru Hrasti i Lorenu Živkoviću Kuljišu, koncipiranje je i realizacija radova koji će valorizirati specifični kontekst izlaganja.

 

Loren Živković Kuljiš (1973., Split) diplomirao je 1997. godine kiparstvo na Akademiji likovnih umjetnosti u Zagrebu, u klasi prof. Stipe Sikirice. Studijski je boravio u San Franciscu 2000., te održao predavanje studentima The California College of Arts and Crafts (CCAC) i UC Berkeley. Od 2007. radi na Kiparskom odjelu Umjetničke akademije u Splitu. Izlagao je na dvadesetak samostalnih te na više grupnih izložbi u zemlji i u inozemstvu. Autor je spomenika Tonču Petrasovu Maroviću na splitskom Sustipanu (2019.). Dobitnik je Treće nagrade (s Anom Šverko) na Natječaju za izradu spomenika Jakovu Gotovcu u Splitu (2009.) i Treće nagrade (s Anom Šverko) na Natječaju za izradu skulpture u predvorju Ekonomskog fakulteta u Splitu (2004.). Dobitnik je više strukovnih nagrada, među kojima je jedna od tri jednakovrijedne nagade na 7. trijenalu hrvatskog kiparstva (2000.) i jedne od tri jednakovrijedne nagrade na 38. Splitskom salonu (2013.). Zastupljen je u stalnom postavu Galerije umjetnina u Splitu i Gliptoteci Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u Zagrebu.

 

 

Location: Museum of Fine Arts Split (Ulica kralja Tomislava 15, 21000 Split)

 

KATAMARAN ART 2022

 

Loren Živković Kuljiš: July 21 - August 7, 2022

 

Project leaders: Duje Dorotka, Božo Majstorović, Marija Plenković

 

Concept: Božo Majstorović

 

Exhibition curator: Iris Slade 

 

Katamaran Art is a joint project of the Jelsa Municipal Museum and the Museum of Fine Arts, launched in 2018. It is an exhibition programme that takes place alternately in Jelsa and Split during the summer months. The name refers to one of the busiest catamaran lines on the Adriatic, that between Split and Jelsa, which transports thousands of passengers every year, especially in summer. This circulation of people and goods is mainly related to tourism and the daily life of the domicile population. The aim of Katamaran Art is to actualize the third, equally important dimension of travel, which is the traffic of ideas, in this specific case those related to art.

 

In terms of programme, Katamaran Art is open to various generational, media, and poetic combinations. The project task presented to the artists included in Katamaran Art 2022, namely Snježana Ban, Kažimir Hraste, and Loren Živković Kuljiš, is the conception and realization of artworks that will take into consideration the specific exhibition context

 

Loren Živković Kuljiš (b. 1973 in Split) graduated in sculpture from the Academy of Fine Arts in Zagreb in 1997, in the class of Prof Stipe Sikirica. He was an artist in residence in San Francisco in 2000, and held lectures to students at The California College of Arts and Crafts (CCAC) and at UC Berkeley. Since 2007, he has been teaching at the Sculpture Department of the Academy of Fine Arts in Split. He has presented his work at some twenty solo and a number of group exhibitions in Croatia and abroad. He is the author of the monument to Tonči Petrasov Marović at Sustipan in Split (2019). He won the Third Prize (with Ana Šverko) in the Competition for the Monument to Jakov Gotovac in Split (2009) and the Third Prize (with Ana Šverko) in the Competition for the Statue in the Entrance Hall of the Faculty of Economics in Split (2004). He has won several professional awards, including one of the three equivalent awards at the 7th Triennial of Croatian Sculpture (2000) and one of the three equivalent awards at the 38th Split Salon (2013). His artworks are part of the permanent collection of the Museum of Fine Arts in Split and the Glyptotheque of the Croatian Academy of Sciences and Arts in Zagreb.

Podijelite:

Istaknuto