IZLOŽBA VLASTE ZANIĆ "MIND A GAP!"

IZLOŽBA VLASTE ZANIĆ "MIND A GAP!"

 

Lokacija: Galerija Kula (Ulica kralja Tomislava 10, 21000 Split)

VLASTA ŽANIĆ „Mind a GAP!“

Otvaranje izložbe je u utorak, 12. travnja 2022. g. u 19:00 sati.

Izložba ostaje otvorena do 12. svibnja 2022.

Kustos izložbe: Dalibor Prančević
 
Nova izložba Vlaste Žanić „Mind a GAP!“ u splitskoj Galeriji „Kula“ umnogome je specifična. Naime, odluka umjetnice izložiti je rad „Ciklus“ koji je prvi i jedini put pokazala 1993. godine na skupnoj izložbi Nova hrvatska umjetnost priređenoj u Umjetničkom paviljonu u Zagrebu. Nakon te izložbe rad je skoro tri desetljeća bio pohranjen u podrumu kuće koja je danas pred rušenjem pa se pojavila nužnost njegove dislokacije, ali i ukazala prilika te želja za njegovim ponovnim stavljanjem „u pogon“. Izvorna instalacija sastojala se od sedam velikih u nizu postavljenih identičnih željeznih kubusa s otvorom na prednjoj strani u kojem su vidljive dvije u unutrašnjosti ugrađene trake s otisnutim strelicama koje se, pak, rotiraju jedna prema drugoj pomoću elektromotora. Cijeli rad svjedočio je tada umjetničinu fascinaciju teškim industrijskim materijalima, pokretnim mehanizmima i vizualizacijom energije u kretanju. Tako je bilo prikazano sedam faza cikličkog kretanja crnih strelica koje se gibaju jedna prema drugoj, sudaraju, međusobno uviru, poništavaju uvijek nanovo započinjući i završavajući svoju putanju. Semantička nit koja se nekoć iščitavala s ovih „mehaničkih ekrana“ vodila je prema zornom prikazu ritma cikličke naravi koji je Vlasta tada, sukladno iracionalnim idealima svoje mladenačke dobi, smatrala svojevrsnim odslikom idealne ravnoteže, univerzalne cjeline i svemirskog reda.

Izvlačenje rada nakon skoro trideset godina njegova mirovanja intrigantno je. Štošta se promijenilo: vrijeme i kontekst drugačiji su, smjerovi promišljanja isto tako, pojavnost same instalacije vidno alterirana. Nameće se pitanje je li uopće riječ o radu ili više njih? Pitanja o vremenitostima sadržanima u umjetničkom djelu ili mnoštvenost njihova postojanja i inače stimuliraju znatiželju povijesti umjetnosti i srodnih znanosti. Ipak, ovdje procedura nije isključivo izlagačka i rekonstrukcijska, ni u fizičkom niti u semantičkom polju. Radi se o potpuno novom umjetničinom pristupu i traganju, odnosno resetiranju i reprogramiranju elemenata nekoć postojećeg rada. Riječ je o procesu osobne naravi koji autorica određuje naslovom „Mind a GAP!“. Gap je svojevrsno međuvrijeme, temporalni rascjep, ali unazad dvije pandemijske godine termin je ponio i socijalne konotacije uslijed imperativa međusobna distanciranja ljudi (i to ne samo na fizičkoj ravni, ne samo na dva metra!). Nadalje, ispisan verzalom GAP zapravo postaje akronimom za „generalizirani anksiozni poremećaj“ koji obilježava stanje pretjerane tjeskobe i zabrinutosti oko brojnih događanja koje se manifestira svakodnevno ili u intervalima najmanje pola godine. Nije ovdje nakana zalaziti u psihijatrijsku anamnezu nego na platformi općih recentnih događaja, kao što su pandemija, potres ili krvavi rat u Ukrajini, izdvojiti stanoviti teren nesigurnosti svakodnevnog življenja, iznenadnu pojavu neočekivanih obrata te porast unutrašnjih nemira. U odnosu na taj opći kontekst, Vlasta će se zanimljivo referirati i reći: „U trenutku vremena u kojem živimo prizivanje u sjećanje naivne ali ljekovite energije ovog rada vidim kao svojevrsni terapijski čin, potrebu da ustanovim da se neki zupčanici još uvijek okreću, neke strelice na beskonačnim trakama uglavljene u stare mehanizme još uvijek putuju.“

Ukratko, Vlasta Žanić svojom novom izložbom ne zalazi samo u područje propitivanja uzroka i biti umjetničkog rada, nego i u proces analize osobnog iskustva, pritom ispitujući heterotopijski susret i razmimoilaženje događaja prošlosti i stanja vlastite sadašnjosti.
 
 
 
Location: Gallery Kula (Ulica kralja Tomislava 10, 21000 Split)
 
VLASTA ŽANIĆ "Mind a GAP!"

The exhibition opening is on Tuesday, April 12, 2022, at 7:00 p.m.

The exhibition remains open until May 12, 2022.

Curator of the exhibition: Dalibor Prancevic
 
Vlasta Žanić's new exhibition "Mind a GAP!" in Gallery Kula is very specific. Namely, the artist decided to exhibit the work "Cycle", which she showed for the first and only time in 1993 at the group exhibition New Croatian Art organized in the Art Pavilion in Zagreb. 
 
After that exhibition, the artist's work was in the basement of the house for almost three decades, which is about to be demolished soon, so the necessity of its dislocation arose, but also the opportunity and desire to put it back on display.
 
Podijelite:

Istaknuto