IZLOŽBA: HORIZONT BLISKOSTI

IZLOŽBA: HORIZONT BLISKOSTI

 

Lokacija: Galerija umjetnina Split (Ulica kralja Tomislava 15, 21000 Split)

 

VANA DRAŽIĆ SELMANI

Horizonti bliskosti

 

31.3. - 30.4. 2022.

 

kustosica: Rozana Vojvoda

 

Horizonti i okviri

 

Radovi Ivane Dražić Selmani, akademske slikarice i multimedijalne umjetnice, gotovo se uvijek dotiču dubrovačkog ambijenta sa svom njegovom ljepotom, melankolijom i težinom. U prostoru Galerije umjetnina autorica se predstavlja ambijentalnom instalacijom pod nazivom „Horizonti bliskosti“ koja tematizira pojam „horizonta“, crtu razgraničenja koja je u stvarnosti, kako sama umjetnica kaže, „atopična“ i neodrediva, a pogled na nju neizbježan je i specifičan u dubrovačkom prostoru.

 

Horizont je autoričina preokupacija unazad nekoliko godina, a predstavljeni je rad varijanta „Horizonta sjećanja“, monumentalne ambijentalne instalacije postavljene 2020. godine u Palači Sponzi, kontinuirane linije širine nekoliko centimetara, ispunjene LED svjetlošću koja fingira liniju horizonta i simbolički funkcionira kao vremeplov – prikaz artističke povijesti. S obzirom na zahtjeve drugačijeg i manjeg prostora autorica provodi krajnju redukciju i arhivu radova zastupljenu u dubrovačkom izlaganju svodi na ishodišni rad „Na Dančama“ iz 2013. godine u kojem istražuje memoriju mjesta i rad „Horizont“ iz 2018. godine u kojem doseže najveći stupanj apstrakcije i sažimanja.

 

Više informacija dostupno je na http://www.galum.hr/izlozbe/izlozba/1747/.

 

 

 

Location: Museum of Fine Arts Split (Ulica kralja Tomislava 15, 21000 Split)

 

IVANA DRAŽIĆ SELMANI

Horizons of Closeness

 

March 31 - April 30, 2022

 

curated by Rozana Voojvoda

 

Horizons and Frameworks

 

The works of Ivana Dražić Selmani, academic painter and multimedia artist, almost always deal with the ambience of Dubrovnik in all its beauty, melancholy and weightiness. In the space of the Museum of Fine Arts, the artist is showcasing an ambient installation titled “Horizons of Closeness” that thematizes the concept of the “horizon”, a line of demarcation that, as the artist herself says, is actually “atopic” and indeterminable, and the view of which is unavoidable and specific in the area of Dubrovnik.

 

The artist has been preoccupied with the horizon for the past several years, and the showcased work presents a version of “The Horizon of Reminiscence”, a monumental ambient installation set up in the Sponza Palace in 2020, as a continuous line a few centimetres wide, filled with LED light that feigns the horizon line and symbolically functions as a time machine – a representation of artistic history. Taking into consideration the demands of a different and smaller space, the artist conducts an extreme reduction and presents the abridged version of the archive of works presented at the Dubrovnik exhibition, now composed of the original work “At Danče” from 2013, in which she explores the memory of the place and the work “Horizon” from 2018, wherein she achieves the highest degree of abstraction and contraction.

 

More information is available at http://www.galum.hr/en/exhibitions/exibition/1747/.

Podijelite:

Istaknuto