IZLOŽBA: TRIMI I GOMILE

IZLOŽBA: TRIMI I GOMILE

 

Lokacija: Hrvatski pomorski muzej Split (Glagoljaša 18, 21000 Split)

 

U petak, 18. ožujka u 11 sati u Hrvatskom pomorskom muzeju Split upriličiti će se otvorenje izložbe u organizaciji Osnovne škole Hvar i Javne ustanove Starogradsko polje pod nazivom "Trimi i gomile". Izložba ostaje otvorena do 16. travnja 2022. godine.

 

Projekt „Trimi i gomile“ druga je po redu suradnja foto grupe OŠ Hvar ostvarena s JU Agencijom za upravljanje  Starogradskim poljem. Aktivnost je provedena u sklopu programa Erasmus + naziva Unesco passport. Nositelj programa je OŠ Hvar, a škole partneri iz Italije, Španjolske i Cipra. Projekt uključuje istraživanje Unesco baštine svih sudionika i prezentaciju aktivnosti s ciljem podizanja razine osviještenosti o društvenoj važnosti kulturne baštine i njenog očuvanja u sljedećim naraštajima.

 

Učenici, članovi foto grupe kroz fotografiju su istražili povijesna, prirodna i etnografska obilježja  Starogradskog polja.  Tijekom tri radionice sudionici projekta fotografirali su i upoznali  zapadni, središnji i istočni dio Starogradskoga polja. U istraživanju i traženju motiva za svoje fotografije pečat su dali poljskim suhozidnim kućicama – trimovima i gomilama koje predstavljaju granicu među parcelama i dio su očuvane grčke podjele zemljišta. Snimili su fotografije trima i gomila  karakterističnih za ovo područje te ih fotografijom prikazali u simbiozi  s maslinama, vinogradima, raslinjem i poljskim putevima.

 

Uz stručno  vodstvo grupa je vizualno istražila i fotografski prikazala stanje ove vrijedne baštine. Zahvaljujući aktivnostima međusobne suradnje, ozbiljnosti  pristupa temi, dinamičnosti i kreativnosti grupe ostvaren je zavidan broj kvalitetnih fotografija. Ugodini, kada je posebna pažnja bila posvećena epidemiološkim mjerama, na području Starogradskog polja lako je bilo pridržavati se propisanih mjera i stvoriti zbirku fotografija iz koje je odabrano oko 60 fotografija za foto knjižicu i 16 fotografija za izložbu „Trimi i gomile“.

 

 

Location: Croatian Maritime Museum Split (Glagoljaša 18, 21000 Split)

 

On Friday, March 18, at 11 a.m., the Croatian Maritime Museum in Split will host the opening of an exhibition organized by the Hvar Elementary School and the Starogradsko polje Public Institution entitled "Trimi i gomile". The exhibit remains open until April 16, 2022.

 

The project "Trimi i gomile" is the second collaboration of the photo group of the Hvar Elementary School carried out with the Public Institution Agency for Management of the Starogradsko polje. The activity was within the Erasmus + program called Unesco passport. The head of the program is the Hvar Elementary School, and the partner schools are from Italy, Spain, and Cyprus. The project includes research on the UNESCO heritage of all participants and the presentation of activities aimed at raising awareness of the social importance of cultural heritage and its preservation in future generations.

 

Students, members of the photo group, through photography explored the historical, natural, and ethnographic features of the Starogradsko polje. During the three workshops, the project participants took photos and got to know the western, central, and eastern parts of Starogradsko polje. In researching and searching for motives for their photographs, they gave a stamp to Polish dry stone houses - trims and mounds that represent the border between the plots and are part of the preserved Greek division of land. They took photos of trims and heaps typical for this area and showed them symbiosis with olive trees, vineyards, vegetation, and field roads.

 

With expert guidance, the group visually explored and photographed the condition of this valuable heritage. Thanks to the activities of cooperation, the seriousness of the approach to the topic, the dynamism and creativity of the group, an enviable number of quality photos were achieved. Last year, when special attention went to epidemiological measures, in ​​the Starogradsko polje area it was easy to adhere to the prescribed measures and create a collection of photographs. 60 photographs were selected for the photo book and 16 photographs for the exhibition "Trimi i gomile".

Podijelite:

Istaknuto