IZLOŽBA: NAŠA ZEMLJA

IZLOŽBA: NAŠA ZEMLJA

 

Otvorenje: Utorak, 15. ožujka 2022. u 19:00 sati

 

Prokultura – Kuća jezika i kulture Peristil powered by OTP u Mjesecu Frankofonije ugostit će belgijsku kiparicu i vizualnu umjetnicu Marcelle Godefroid koja od 2018. živi u Splitu. Rođena u umjetničkoj obitelji, Marcelle se vrlo mlada okrenula kiparstvu i slikarstvu. U Parizu se usavršavala u Školi primijenjene umjetnosti Dupérré i izradi tradicionalnih maski Commedia Dell'Arte. Diplomirala je na Brevet des Métiers d'Art, opcija površina i volumena. Više od 30 godina predavala je u Francuskoj anatomsko modeliranje, kiparstvo, plastiku, rezbarenje drva, tehnike maske, slikane freske i freske s bareljefom. Također dizajnira scenografije za kazalište, kino, muzeje i slično.

 

Umjetnica na svom slobodnom i duhovnom putu istraživanja nadilazi zemlju i oblikuje tajanstvene poruke u glini. Zamišljene bez daha poput vitalnog daha, njene su skulpture one poruke koje proizlaze iz promatranja velikih misterija života. Osjetljivi tumač, Marcelle nudi svoju osobnu viziju, svoj osjećaj vremena kroz koje prolazimo kroz mnoge simbole koje nam je ostavila Velika povijest.

 

U ovoj novoj izložbi, "Naša zemlja", Marcelle Vas poziva da pogledate alkemijsku dimenziju našeg svijeta. Kroz ovaj niz skulptura u bareljefu, autorica ističe suptilne energije koje upravljaju našim svijetom, one koje se vide i one nevidljive, koje se osjećaju. Puzle su oblik rada i istraživanja koji Marcelle voli već dugi niz godina. I ovdje ona favorizira taj oblik, koji dobro predstavlja raznolikost živih bića, ali i način fragmentacije kojim Čovjek djeluje na prirodu.


Ulaz je slobodan, a izložbu je moguće razgledati do 31. ožujka.

 

Više informacija dostupno je na https://www.facebook.com/events/690625225704482?ref=newsfeed.

 

 

Opening: Tuesday, March 15, 2022, at 07:00 p.m. 

 

Prokultura - The House of Language and Culture Peristil powered by OTP, in the Month of Francophonie, will host the Belgian sculptor and visual artist Marcelle Godefroid, who has been living in Split since 2018. She was born into an artistic family, and Marcelle turned to sculpture and painting at a very young age. In Paris, she studied at the Dupérré School of Applied Arts and made traditional Commedia Dell'Arte masks. She graduated from the Brevet des Métiers d’Art, area and volume option. 

 

In her free and spiritual path of research, the artist transcends the earth and shapes mysterious messages in clay. Conceived breathless like a vital breath, her sculptures are those messages that stem from observing the great mysteries of life. A sensitive interpreter, Marcelle offers her vision, her sense of the time we are going through many of the symbols left to us by Great History.

 

In this new exhibition, “Our Country” / "Notre Terre", Marcelle invites you to look at the alchemical dimension of our world. Through this series of sculptures in bas-relief, the author emphasizes the subtle energies that govern our world, those that are seen and those invisible that are felt. Puzzles are a form of work and research that Marcelle has loved for many years. Here, too, she favors this form, which well represents the diversity of living beings, but also the way of fragmentation by which Man acts on nature.


Admission is free, and the exhibition is open until March 31, 2022.

 

More information is available at https://www.facebook.com/events/690625225704482?ref=newsfeed.

Podijelite:

Istaknuto