IZLOŽBA: DAJANA DŽAFO - SJEĆANJA

IZLOŽBA: DAJANA DŽAFO - SJEĆANJA

 

Lokacija: Galerija umjetnina Split (Ulica kralja Tomislava 15, 21000 Split)

 

DAJANA DŽAFO

Sjećanja

 

kustosica: Ivana Vukušić

 

17.12. 2021. – 23.1.2022.

otvorenje: petak, 17.12.2021. u 19 sati

 

Novi ciklus grafika umjetnice Dajane Džafo zamišljen je kao kolaž njezinih osobnih sjećanja, ali kako naglašava ne nužno nastalih na temelju stvarnih priča ili događaja iz prošlosti. Ona su apstraktna, intuitivna i predstavljaju širok dijapazon manifestacija poput slika, misli, želja, emocija, osjećaja i sl. Ako o pojmu sjećanja ne promišljamo isključivo kao činu kojim se svjesna stanja prošlosti ponovno javljaju u svijesti, već ga pokušamo interpretirati kroz nesvjesni dio ljudske osobnosti koji nije u dodiru sa stvarnošću, logikom ili društvenim normama približit ćemo se Dajaninoj poetici izraza u ovoj igri slaganja asocijativnih formi.

 

U samom prikazu organska apstraktna forma, nazovimo je mrlja, predstavlja jedno sjećanje i pritom krivi i rastače zadatu geometrijsku formu, dio rastera. On pak, predstavlja polje utkano u ljudsko biće, ostavu najrazličitijih sadržaja koja ljudi automatski preuzimaju posredno ili neposredno iz vanjskog svijeta. U suodnos su postavljeni organsko i geometrijsko kao dva polariteta stvarnosti, dvije krajnosti. Međutim, one ne isključuju jedna drugu niti se ograničavaju. Osim toga, važno je istaknuti kako je mrlja nastala sasvim slučajno tokom samog kreativnog procesa, te služi kao svojevrsna vrsta projektivne tehnike[1] iako nije njena direktna referenca.

 

Više informacija o izložbi dostupno je na https://galum.hr/izlozbe/izlozba/1740/.

 

 

Location: Museum of Fine Art Split (Ulica kralja Tomislava 15, 21000 Split)

 

DAJANA DŽAFO

Memories

 

curated by Ivana Vukušić

 

17th December 2021 - 23rd January 2022

opening: Friday, 17th December, 2022

 

Dajana Džafo’s new series of prints is conceived as a collage of her personal memories, but as she points out, not necessarily based on real stories or events from the past. They are abstract, intuitive and represent a wide range of manifestations such as images, thoughts, desires, emotions, feelings and so on. If we consider the concept of memory not exclusively as an act whereby conscious past states re-emerge in our consciousness, but try to interpret it through the unconscious part of human personality that is out of touch with reality, logic or social norms then we will come closer to understanding the poetics of Dajana’s expression in this game of assembling associative forms.

 

More information about the exhibition is available at https://galum.hr/en/exhibitions/exibition/1740/.

Podijelite:

Istaknuto