AUDIOVIZUALNA INSTALACIJA: ZA vs. PROTIV

AUDIOVIZUALNA INSTALACIJA: ZA vs. PROTIV

 

U Malom amfiteatru Multimedijalnog kulturnog centra Split (Ulica slobode 28, 21 000 Split) u srijedu, 01. prosinca 2021. u 20:00 sati otvara se audiovizualna instalacija «ZA vs.PROTIV» umjetnice Jelene Remetin. Instalaciju je moguće pogledati do 08. prosinca 2021. radnim danom i subotom od 14:00 do 19:00 sati.

 

Riječ je o interdisciplinarnom projektu koji umrežava scenski pokret, scenografiju, zvučni dizajn, dramaturšku riječ te virtualni svijet kao umjetničke kategorije stavljajući time naglasak na virtualnu stvarnost i zvučne softvere. Kombinirajući snagu teatralnog izražaja, prvenstveno pokreta i naracije te virtualne stvarnosti, projekt iscrtava posve drugačiji način interaktivnog storytellinga koji simulira virtualni svijet u širokom vidnom polju od 360 stupnjeva. Tekst i mise en scène instalacije tematiziraju nasilje u svim svojim oblicima te pokazuju ambigvitet koji postoji u ljudskim odnosima, lažne impresije kao i osude koje imamo prema drugima. U ovoj se instalaciji publici nastoji mijenjati nit priče, a time i njezino mišljenje prema likovima. Na takav način sudionik je potaknut da iznese vlastito viđenje događaja koji su inicirali pojedine priče te da se prikloni jednom od njih ili možda ne.  Međutim, ukoliko se ne priklonimo jednoj od strana onda ono gubi smisao, jer ako nismo ZA, onda smo PROTIV.

 

Autorica Jelena Remetin o projektu kaže: “Namjera mi je bila da se realizacijom ovog projekta stavim naglasak na tri stvari: stvarnost vs. VR (virtualna stvarnost), scenografiju vs. sliku (video 360°) te na gledatelja vs. pokret, čime publika ove audiovizualne interaktivne instalacije preuzima glavnu ulogu, štoviše, sama odlučuje koliko daleko želi ići u istraživanje gore navedenih kategorija te joj se na kraju nameće i neizbježno suočavanje: ZA i PROTIV. Instalacija koja će biti predstavljena publici u Multimedijalnom kulturnom centru Split, prva je u nizu serija o nasilju, gdje se izravno susrećemo sa seksualnim nasiljem. Projekt je zamišljen kao višegodišnji te trenutno radim na umjetničkom projektu FRAGMENTI-oda tijelu koji je nastavak serije o nasilju, ovog puta prema vlastitom tijelu. Fokus mi je da u mojim sljedećim izložbama možemo nastaviti razlagati temu agresije i različitih oblika nasilja koji su sveprisutni u našem društvu, ali se o njima još uvijek nedovoljno priča

 

Umjetnička instalacija ZA vs.PROTIV prvi put je predstavljena u siječnju 2018. godine u Zagrebačkom plesnom centru u Zagrebu, a danas se predstavlja publici u Multimedijalnom kulturnom centru Split u suradnji s HULU Split.

 

Glazba i zvučni dizajn: Damir Šimunović 


Glasovi: Nadja Joksimović, Tvrtko Jurić, Nataša Kopeč, Milica Manojlović, Frano Mašković, Jelena Mićić, Jelena Miholjević, Irma Milović, Romano Nikolić 


Autorica fotografija: Jelena Remetin 


Plesači: Branko Banković, Filipa Bavčević, Dina Ekštajn, Ida Jolić, Almira Osmanović 


Muška silueta: Borna Baletić 


Podrška u izradi VR sadržaja: Spotlight 


Tehnička podrška: Samsung 


Sponzor: Span d.o.o. 


Produkcija: Umjetnička organizacija DEFACTO u suradnji s umjetničkom organizacijom YELO 


Produkcijski tim: Jelena Remetin, Ivan Mrđen, Jelena Mićić, Andrea Remetin, Tatjana Aćimovic 


Dizajn, grafička priprema i tisak: S-TISAK d.o.o. 


Specijalne zahvale: Multimedijalni kulturni centar Split, tim HULU Split, Ženska soba, tim Zagrebačkog plesnog centra, Kazalište Gavella, Sandra Veber, Davor Mezak, Marijan Crtalić, Petra Brnardić, Yvett Rotscheid 

 

Projekt je ostvaren 2018.g. u suradnji sa Zagrebačkim plesnim centrom te uz financijsku pomoć Ministarstva kulture i medija Republike Hrvatske.

 

 

 

In the Small Amphitheater of the Multimedia Cultural Center Split (Ulica slobode 28, 21 000 Split) on Wednesday, December 1, 2021, at 08:00 pm, the audiovisual installation "ZA vs. PROTIV" by the artist Jelena Remetin opens. The audiovisual installation is on display until December 8, 2021, on weekdays and Saturdays from 02:00 to 07:00 pm.

 

It is an interdisciplinary project that networks stage movement, scenography, sound design, dramaturgical word, the virtual world as artistic categories, thus emphasizing virtual reality and sound software. Combining the power of theatrical expression, primarily movement and narration, and virtual reality, the project outlines a different way of interactive storytelling that simulates a virtual world in a wide 360-degree field of view. The text and mise en scène installations thematize violence in all its forms and show the ambiguity in human relationships. There are also false impressions as well as the condemnations we have towards others. The installation aims to change the thread of the story in the audience and its opinion of the characters. In this way, the participant is encouraged to present his or her view of the events that initiated the individual stories and to adhere to one of them or perhaps not. However, if we do not side with one of the parties, then it loses its meaning because if we are not ZA (FOR), then we are PROTIV (AGAINST).

 

Music and sound design: Damir Šimunović


Voices: Nadja Joksimovic, Tvrtko Juric, Natasa Kopec, Milica Manojlovic, Frano Maskovic, Jelena Micic, Jelena Miholjevic, Irma Milovic, Romano Nikolic


Author of photos: Jelena Remetin


Dancers: Branko Banković, Filipa Bavčević, Dina Ekštajn, Ida Jolić, Almira Osmanović


Male silhouette: Borna Baletić


Support in creating VR content: Spotlight


Technical support: Samsung


Sponsor: Span d.o.o.


Production: Art organization DEFACTO in collaboration with the art organization YELO


Production team: Jelena Remetin, Ivan Mrđen, Jelena Mićić, Andrea Remetin, Tatjana Aćimovic


Design, graphic preparation, and printing: S-TISAK d.o.o.


Special thanks: Multimedia Cultural Center Split, HULU Split team, Women's Room, Zagreb Dance Center team, Gavella Theater, Sandra Veber, Davor Mezak, Marijan Crtalić, Petra Brnardić, Yvett Rotscheid

Podijelite:

Istaknuto