IZLOŽBA: U SJENI

IZLOŽBA: U SJENI

 

Lokacija: Galerija umjetnina (Ulica kralja Tomislava 15, 21000 Split)

 

Vrijeme: 11.11. - 5.12.2021.


Mak Hubjer: U sjeni


Kustos: Božo Domazet

 

Potaknut fenomenima ideoloških uplitanja u javni prostor, rad pred Vama korak je u promišljanju složenog odnosa spomenika, sjećanja i prostora u koji se on postavlja. Dvije video instalacije srž su rada Maka Hubjera, u kojima se autor fokusira na samu sjenu spomenika propitujući svojom daljnjom akcijom njezinu zbiljsku, ali još i više simboličku narav. Naizgled fragilna i nestalna pojava postaje fokusom i nositeljem cijele dramaturgije te izrazito složene pripovijesti.

 

Instalacije prikazuju proces čišćenja sjene spomenika prvom hrvatskom predsjedniku dr. Franji Tuđmanu u dva najveća hrvatska grada, Zagrebu i Splitu. Ovaj umjetnikov pristup zapravo je pokušaj otkrivanja tenzija koje su osnova, ne samo određenih povijesnih narativa koji se kroz umjetnost plasiraju u javnom prostoru i široj domeni javnog komuniciranja, već́ i višestrukih i nepredvidivih procesa distorzije, reinterpretacije i brisanja. Pridruženi elementi žarišnim Hubjerovim instalacijama četiri su manje njegove intervencije na fotografiju spomenika u Zagrebu, koje pak prate prigodni video zapisi procesa samog izvođenja.

 

Više informacija o izložbi dostupno je na https://galum.hr/izlozbe/izlozba/1739/.

 

 

 

Location: Museum of Fine Arts (Ulica kralja Tomislava 15, 21000 Split)

 

Time: November 11 - December 5, 2021

 

Mak Hubjer: In the Shadow


Curator: Božo Domazet

 

Motivated by the phenomena of ideological interference in public space, the work before you is a step in the direction of rethinking the complex relationship between the monument, the space it is erected in and memory. The core of Mak Hubjer’s work are two video installations, wherein the artist focuses on the very shadow of the monument, examining, with his further action, its real, but even more so, its symbolic nature. The seemingly fragile and volatile phenomenon becomes the focus and vessel of the entire dramaturgy and an extremely complex narrative.

 

The installations show the process of cleaning the shadow of the monument to the first Croatian president, Dr. Franjo Tuđman, in two of the largest Croatian cities, Zagreb and Split. This approach actually represents an attempt by the artist to expose tensions that are at the core of, not only certain historical narratives that are being advanced in public space and the broader domain of public communication through art, but also of multiple and unpredictable processes of distortion, reinterpretation and erasure. The concomitant elements of Hubjer’s central installations are four smaller interventions on the photograph of the monument in Zagreb, which are in turn accompanied by relevant video recordings of the performative process.

 

More information about the exhibition is available at https://galum.hr/en/exhibitions/exibition/1739/.

Podijelite:

Istaknuto