IZLOŽBA: MOŽE VIŠE! MORA VIŠE!

IZLOŽBA: MOŽE VIŠE! MORA VIŠE!

 

Lokacija: Galerija Studio-21- (Velebitska 66, 21000 Split)


Otvaranje: Četvrtak, 16. rujna 2021. s početkom u 20:30 sati.  
 
Izložba Gilda Bavčevića Može više! Mora više! otvara se u četvrtak, 16. rujna 2021. u galeriji Studio-21- u 20:30h.
 
Izložba ostaje otvorena do 6. listopada 2021., a moguće ju je pogledati u radnom vremenu galerije: ponedjeljak-petak 13:00-21:00, subota 10:00-21:00.
 
O izložbi:
"Može više! Mora više!" ciklus je sastavljen od tri putopisa kroz vrijeme i prostor, kako ih sam autor naziva. Gildo Bavčević rad je započeo u Mariboru 2019., već tada provizorno oblačeći zaštitno odijelo, kao da nagovještava predstojeću pandemiju, s kojom se i sam rad nastavio usporedno razvijati. U kontekstu svoje dosadašnje prakse, autor problematizira fenomene kapitalističkog društva i odnose unutar njega, inicijalno propitkujući opravdanost nekog rada i njegovog rezultata te besmisao hiperprodukcije kao jedne od odrednica kapitalističkog društva. Pritom izvodi akcije na posebno odabranim lokacijama – prostorima koji su ambiciozno zamišljeni, potom napušteni i prepušteni prirodi koja ih polako osvaja. I dok je infrastruktura u stadiju raspadanja, vegetacija buja, iskorištavajući napuštenost probija kroz objekte koje je stvorila ljudska ruka, reprezentirajući tako kompliciran odnos prirode i čovjeka.
Na akciju apsurdnog zalijevanja biljaka po mariborskoj kiši nadovezala se akcija prskanja biljaka po zagrebačkoj magli (2020.), pa se tako i splitska akcija, možda i najapsurdnija u odnosu na trenutnu situaciju, nadograđuje na prethodno nastale i korištene materijale u izložbenu cjelinu koja se potencijalno može razvijati i dalje. Lokacije koje autor odabire u rodnom gradu su Duilovo, Koteks, Dalmacijavino, Dračevac i Spaladium Arena – glavni splitski punkt za masovno cijepljenje. (...) Izvedbu apsurdne radnje sada predstavlja cijepljenje, kao čin prevencije, ali i simboličan čin brige za ono što smo već uništili. (Jasmina Šarić, iz predgovora)
 
Snimatelj akcija je Roko Birimiša.
Izložba je organizirana uz podršku zaklade Kultura Nova, Grada Splita i Ministarstva kulture.
 
 
 
 
Location: Gallery Studio-21- (Velebitska 66, 21000 Split)
 
Opening: Thursday, September 16, 2021, beginning at 8:30 p.m.
 
Gildo Bavčević's exhibition It can be more! It needs to be more! opens on Thursday, September 16, 2021, in the gallery Studio-21-.
 
The exhibit remains open until October 6, 2021, and can be viewed during the gallery's opening hours: Monday-Friday 01:00 p.m. - 09:00 p.m., Saturday 10:00 a.m. - 09:00 p.m.
 
In the context of his previous practice, the author problematizes the phenomena of capitalist society and the relations within it. The author questions the justification of some projects and their results and the meaninglessness of hyperproduction as one of the determinants of capitalist society. In doing so, it performs actions in specially selected locations - spaces that are ambitiously conceived, then abandoned and left to nature, which is slowly conquering them.
 
More information about the exhibition is available at https://www.facebook.com/events/193157262906029/?ref=newsfeed.
Podijelite:

Istaknuto