IZLOŽBA: ZABRANJENI GARIFUL

IZLOŽBA: ZABRANJENI GARIFUL

Lokacija: Kuća jezika i kulture Peristil powered by OTP (Poljana kraljice Jelene 1, 21000 Split)

 
Otvorenje izložbe: Ponedjeljak, 13.09.2021. s početkom u 20:00 sati 
 
U sklopu ciklusa Umjetnica i njezina priča želja nam je predstaviti umjetničku posvećenost i razne izričaje književnice Anele Borčić. Iako se bavi i fotografijom, njezin primarni interes je pisana riječ i to vrlo često u prvom planu upravo otok Vis, očuvanje otočkog identiteta i kulturne baštine. 
 
Zbirka pripovjedaka Zabranjeni gariful peta je po redu knjiga viške književnice koja na svoj način interpretira sedam priča i legendi viškog arhipelaga, legende koje će vas odvesti u vrijeme antičke Isse i Viškog boja, mitoloških bića i kršćanskih vjerovanja sve do tajne ljubavi i zabranjenog garifula s Jabuke.
 
Svoj doživljaj ovog dijela prošlosti kistom je prenijela akademska slikarica Natalia Borčić te su tako  ovom prilikom po prvi puta ove dvije umjetnice, majka i kći, surađivale na realizaciji ovog vrijednog djela. Tako će se po prvi put u sklopu  predstavljanja ove knjige ujedno moći razgledati i izložba popratnih ilustracija inspiriranih njezinim motivima i likovima.
 
 
 
Location: House of Language and Culture Peristil powered by OTP (Poljana kraljice Jelene 1, 21000 Split)
 
Exhibition opening: Monday, September 13, 2021, starting at 8 p.m.
 
As part of the cycle Artist and Her Story, House of Language and Culture Peristil powered by OTP presents the artistic dedication and various expressions of the writer Anela Borčić. Although she is also involved in photography, her primary interest is the written word, and often in the foreground is the island of Vis, the preservation of the island's identity and cultural heritage.
 
The collection of short stories Forbidden Gariful is the fifth book by a Vis writer who, in her way, interprets seven stories and legends of the Vis archipelago. Legends will take you back to ancient Issa, mythological creatures, Christian beliefs, and also to a secret love and the forbidden Gariful from Jabuka (island).
 
Academic painter Natalia Borčić conveyed her experience of this part of the past with paintings. On this occasion, for the first time, these two artists, a mother, and a daughter collaborated on the delivery of this valuable work. Thus, for the first time, as part of the presentation of this book, it is possible to see an exhibition of accompanying illustrations inspired by her motifs and characters.

 

Podijelite:

Istaknuto