IZLOŽBA: BABY UNIVERSE

IZLOŽBA: BABY UNIVERSE

 

Lokacija: Prostor (Plančićeva 2, 21000 Split)

 
Elena Štrok: Baby Universe
 
U kreativnom hub-u Prostor, u organizaciji Platforme “Culture Hub Croatia” u petak 10. rujna otvara se izložba Elene Štrok pod nazivom “Baby Universe”. Na otvorenju, s početkom u 20:30, umjetnica će izvesti performans. 

Izložba ostaje otvorena do 8. listopada, a moguće ju je pogledati od ponedjeljka do petka (10:00 - 19:00).
 
"Performativna epska bajka Baby Universe počiva na temeljima drevnih ideala, utjelovljenima kroz jednostavnu priču u likove planeta suočene s prijetnjom vlastite smrtnosti. Inače svemoćni bogovi / planeti zatekli su u situaciji nad kojom više nemaju apsolutnu kontrolu, bez obzira na njihova ratnička, misaona ili druga umijeća. Instinkt u svakom od njih budi slabosti koje inače lako kontroliraju. Razrješenje donosi Pluton, božanstvo kojem smrt nipošto nije stran pojam, i u čijim riječima pronalaze smirenu misao koja zaokružuje raspravu. Konačni ishod ostaje nepoznat. Rad simbolično nagovješta uravnoteženje suprotnosti, pomirbu arhetipova, razumijevanje i kalibraciju povremeno nužne svakom pojedincu. Vrativši se u “svoju kuću”, svatko će za sebe iz Plutonovih riječi izvući ono što može i želi. Uz dozu humora, Baby Universe postaje memento mori, s naglaskom na pozitivno, ne toliko opterećeno shvaćanje vlastite smrtnosti." (Elena Štrok)
 
Više informacija dostupno je na https://www.facebook.com/events/1179358085883634/.
 
 
 
Location: Prostor (Plančićeva 2, 21000 Split)
 
Elena Štrok: Baby Universe / Organizer: Culture Hub Croatia
 
Vernissage and performance: September 10th, 8:30 PM
Exhibition is on view until October 8th. The gallery is open from Monday to Friday, 10AM-7PM.
 
"A performative epic fairytale Baby Universe is based on the foundations of ancient ideals, embodied through a simple story in figures of planets faced with the threat of their own mortality. The generally almighty gods / planets found themselves in a situation that they no longer have absolute control, regardless of their martial, thoughtful and other skills. The instinct in each of them arouses the weaknesses they normally effortlessly control. The solution is brought by Pluto, the deity to whom death is not an unknown term, and in whose words a tranquil thought which encloses the analysis. The final outcome remains unknown. The work symbolically foreshadows the equilibration of opposites, reconciliation of archetypes, appreciation and calibration necessary  to all of us at a certain point. Returning to ''their homes'', all of the planets will draw from Pluto’s words what they wish and are able to. With a dash of humour, Baby Universe becomes a memento mori, with an emphasis on a positive, not so burdened perception of mortality." (Elena Štrok)
 
More information is available at https://www.facebook.com/events/1179358085883634/.
Podijelite:

Istaknuto