IZLOŽBA: VIDJETI DRUKČIJE? - Žene i fotografija u Hrvatskoj između 1950-ih i 1970-ih

IZLOŽBA: VIDJETI DRUKČIJE? - Žene i fotografija u Hrvatskoj između 1950-ih i 1970-ih

Lokacija: Galerija umjetnina Split (Kralja Tomislava 15, 21000 Split)

 

Trajanje: 02.09. - 30.09.2021.

 

Prvu polovicu 20. stoljeća u području fotografije u Hrvatskoj obilježile su malobrojne žene, no potrebna su dodatna istraživanja da bi se o tom vremenu relevantno zaključilo. Nakon Drugog svjetskog rata situacija se mijenja, ponajprije zahvaljujući osnutku Odjela za fotografiju pri Školi za primijenjenu umjetnost u Zagrebu, ali i intenzivnoj klupskoj atmosferi u sklopu koje je veći broj autorica dobio osnovna znanja i poticaj za rad. Tako će se od 1950. nadalje, sudeći prema zapisima vezanima uz aktivnosti Fotokluba Zagreb, a koji se nerijetko ističe kao jedan od najaktivnijih promotora fotografije u Hrvatskoj, ponovno uspostaviti stvaralački kontinuitet te poticati izlaganje.

 

Za ovu izložbu izdvojeno je pet umjetnica koje su na razne načine bile povezane s Fotoklubom Zagreb. Naime, upravo su fotoklubovi generatori promjena koje su obilježile razdoblje između 1950-ih i 1980-ih godina, koje je u fokusu ove izložbe. Većina njih, poput Slavke Pavić, Erike Šmider, Danijele Lušin i Ivančice Privore Kurtele, sudjelovala je u radu kluba te osnutku Ženske sekcije 1973. godine, nakon čega je uslijedio niz izložbi na kojima su se skupno predstavile. U istome je klubu osnovna znanja o fotografiji stekla i slikarica Jadranka Fatur, čiji fotografski opus možemo pripisati konceptualnim tendencijama karakterističnima za 1970-e godine. Uz njih, nekoliko je fotokolaža koje su između 1960. i ranih 1970-ih godina izradile samouke autorice Inka Švertasek i Nada Vrkljan-Križić. Ovakav izbor pripomoći će u rasvjetljivanju pozicije žena u suvremenoj hrvatskoj umjetnosti i eksperimentima u području fotografije te će potaknuti istraživanja o onome što su o ženama s kamerom u rukama govorili drugi. Je li način kako su snimale specifičan za “ženski pogled”, ili iza objektiva ipak ne postoje rodne razlike?

 

Izložba je organizirana u suradnji Instituta zapovijest umjetnosti, Zagreb i Galerije umjetnina, Split.

 

Više informacija o izložbi dostupno je na https://www.galum.hr/izlozbe/izlozba/1733/.

 

 

 

 

Location: Museum of Fine Art (Kralja Tomislava 15, 21000 Split)

 

Duration: September 2 - 30, 2021

 

The first half of the 20th century in the field of photography in Croatia was marked by a relatively few women, but additional research is needed to draw relevant conclusions about this time period. The situation changed after World War II, primarily thanks to the establishment of the Department of Photography at the School of Applied Arts in Zagreb, but also the intense club atmosphere wherein a number of artists acquired basic knowledge and an incentive for work. Thus, judging by the records related to the activities of the Photo Club Zagreb, often at the forefront as one of the most active promoters of photography in Croatia, from the 1950s onwards creative continuity will be re-established and exhibition activity encouraged.

 

Five artists who were connected, in different ways, to the Photo Club Zagreb, are selected for this exhibition. Specifically, it was precisely photo clubs that were the generators of change that marked the period between the 1950s and 1980s, which is the focus of this exhibition. Most of them, like Slavka Pavić, Erika Šmider, Danijela Lušin and Ivančica Privora Kurtela, participated in the club activities and the founding of the Women’s Section in 1973, which was followed by a series of group exhibitions where they presented their works. In the same club, the painter Jadranka Fatur acquired basic knowledge about photography, and her photographic oeuvre can be attributed to the conceptual tendencies characteristic of the 1970s. In addition to them, the self-taught artists Inka Švertasek and Nada Vrkljan-Križić created several photo-collages between 1960 and the early 1970s. This selection will help shed light on the position of women in contemporary Croatian art and on the experiments in the field of photography, and will hopefully encourage research into what others have said about women who held a camera in their hands. Is the way they took photos specific to the “female gaze”, or are there no gender differences behind the lens after all?

 

More information about the exhibition is available at https://www.galum.hr/en/exhibitions/exibition/1733/.

Podijelite:

Istaknuto