IZLOŽBA: BUĆAN NA MORU

IZLOŽBA: BUĆAN NA MORU

Lokacija: Galerija Emanuela Vidovića - Muzej grada Splita (Poljana kraljice Jelene bb, 21000 Split)

Trajanje: 13. srpnja - 12. kolovoza 2021.
 
Izložba akademika Borisa Bućana - "Bućan na moru"
 
"Boris Bućan upisan je u hrvatsku povijest umjetnosti kao njezin važan protagonist, još od eksperimentalnih istupa u javnom prostoru grada Zagreba i izlaganja u zagrebačkoj Galeriji SC krajem 1960-ih, kada se evidentno priklanja progresivnom strujanju konceptualne umjetnosti i novim oblicima umjetničkog ponašanja, pa sve do danas. Napose vrijedne radove ostvario je u području grafičkog dizajna, odnosno dizajna vizualnih komunikacija, opet s naglašenim konceptualnim profilom. Iz doista bogatog opusa napose valja istaknuti seriju plakata što ih je početkom 1980-ih započeo realizirati za Hrvatsko narodno kazalište u Splitu (sezona 1982/83. i 1983/84.) i to posebnim zalaganjem Nikše Župe iz kazališnog marketinškog ureda. Primjerci tih plakata nisu ostali zabilježeni samo na splitskim ulicama nego su predstavljani na relevantnim međunarodnim umjetničkim smotrama kao što je to Venecijanski bijenale (1984.). Dakle, bliži se obilježavanje puna četiri desetljeća otkada Boris Bućan svojim vizualnim uracima velikih dimenzija započinje suptilno atakirati pažnju prolaznika grada Splita i time upisuje splitski HNK na kartu institucija neosporno osjetljivih na suvremene pristupe mediju vizualnih komunikacija.
 
Prvi korak prema obilježavanju obljetnice nedvojbeno važnoj za grad Split i ova je izložbena uvertira s najnovijim Bućanovim radovima koji su od protekle godine, kada se prvi put pokazuju, potaknuli nemali interes publike." (doc. dr. sc. Dalibor Prančević)
 
Organizator izložbe je Udruga kultura 46 - galerija 46 u koprodukciji sa Muzejom grada Splita i 67. Splitskim ljetom. Izložba je realizirana uz potporu Grada Splita i Splitsko-dalmatinske županije.
 
Uz poštivanje mjera Nacionalnog stožera civilne zaštite i HZJZ-a, ulaz na izložbu je slobodan.
 
 
 
Location: Gallery Emanuel Vidović - Split City Museum (Poljana kraljice Jelene bb, 21000 Split)
 
Duration: July 13 - August 12, 2021
 
Exhibition of academician Boris Bućan - "Bućan At Sea"
 
"Boris Bućan has been inscribed in Croatian art history as its important protagonist, ever since his experimental appearances in the public space of the city of Zagreb and his exhibition at the Zagreb SC Gallery in the late 1960s, when he adhered to the progressive flow of conceptual art and new forms of artistic behavior, until today. He has achieved valuable work in the field of graphic design, i.e. the design of visual communications, again with an emphasized conceptual profile. From the rich opus, it is especially worth mentioning a series of posters that he began to create for the Croatian National Theater in Split (HNK Split) in the early 1980s (seasons 1982/83 and 1983/84) with the efforts of Nikša Župa from the theater marketing office. Copies of these posters were not only recorded on the streets of Split but were presented at relevant international art festivals such as the Venice Biennale (1984). Thus, it is approaching the four decades since Boris Bućan began to subtly attack the attention of passers-by with his visual lessons of large dimensions that put the HNK Split on the map of institutions indisputably sensitive to modern approaches to the medium of visual communications." (Dalibor Prančević, PhD)
 
The organizer is the Association Culture 46 - Gallery 46 in co-production with the Split City Museum and the 67th Split Summer Festival. The exhibit takes place with the support of the City of Split and Split-Dalmatia County.
 
Admission to the exhibition is free.
Podijelite:

Istaknuto