IZLOŽBA: SVETI JERE NA MARJANU - KULTURA RENESANSE U DALMACIJI U ZNAKU SV. JERONIMA

IZLOŽBA: SVETI JERE NA MARJANU - KULTURA RENESANSE U DALMACIJI U ZNAKU SV. JERONIMA

Lokacija: Muzej hrvatskih arheoloških spomenika (Ulica Stjepana Gunjače bb, 21000 Split)

 
Trajanje: 30. travnja 2021. - 30. lipnja 2021.
 
Izložba je dio projekta Otkrivanje Marjana koji, kroz suradnju više institucija, promovira kulturnu i prirodnu baštinu Marjana.
 
Suorganizatori ove izložbe, postavljene u Muzeju hrvatskih arheoloških spomenika u Splitu su Institut za povijest umjetnosti, Javna ustanova za upravljanje Park-šumom Marjan i Bratovština svetog Križa.
 
Obraćajući se široj i stručnoj javnosti, izložba ima za cilj prikazati puteve širenja kulta sv. Jere u Dalmaciji, osobito od konca 14. stoljeća. Jeronimov kult posvjedočen je u našoj tradiciji već početkom 13. stoljeća. Smatran je Dalmatincem, odnosno Hrvatom, tvorcem i zaštitnikom glagoljice, pa i prevoditeljem Biblije na hrvatski.
 
Radi se o prvoj većoj izložbi s ikonografskim prikazima sv. Jeronima, a održava se kao kruna niza događaja vezanih uz nacionalnu proslavu 1600. obljetnice svečeve smrti koja se nažalost odvijala u suspregnutoj atmosferi uslijed trenutne epidemiološke situacije.
 
Izložba će službeno biti otvorena 29. travnja 2021. godine u 18:00 sati sukladno epidemiološkim mjerama uz ograničen broj posjetitelja i uz posebne pozivnice. Posjeti su mogući svakog dana od 9 do 20 sati, od 30. travnja do 30. lipnja, 2021. godine.
 
Pokrovitelji izložbe su Splitsko-dalmatinska županija, Grad Split, Grad Solin i Ministarstvo kulture i medija RH.

Sponzor izložbe je Croatia osiguranje.
 
Više informacija dostupno je OVDJE.
 
 
 
 
Location: Museum of Croatian Archaeological Monuments (Ulica Stjepana Gunjače bb, 21000 Split)
 
Duration: April 30, 2021 - June 30, 2021
 
The exhibition is part of the project Discovering Marjan, which, through the cooperation of several institutions, promotes the cultural and natural heritage of Marjan.
 
The co-organizers of this exhibition, set up at the Museum of Croatian Archaeological Monuments in Split, are the Institute of Art History, the Public Institution for the Management of Marjan Park-Forest, and the Brotherhood of the Holy Cross.
 
The exhibition aims to show the ways of spreading the cult of St. Jere in Dalmatia, especially from the end of the 14th century. The cult of Jerome is attested in our tradition as early as the beginning of the 13th century. Jere was considered a Dalmatian, i.e. a Croat. He was the creator and protector of the Glagolitic alphabet and even a translator of the Bible into Croatian.
 
It is the first major exhibition with iconographic depictions of St. Jerome and taking place as the crown of a series of events related to the national celebration of the 1600th anniversary of the saint’s death, which unfortunately took place in a suppressed atmosphere due to the current epidemiological situation.
 
The exhibition will be officially opened on April 29, 2021, at 06:00 p.m., following epidemiological measures with a limited number of visitors and invitations. Visits are possible every day from 9 a.m. to 8 p.m., from April 30 to June 30, 2021.
 
Supporters of the exhibition are the Split-Dalmatia County, the City of Split, the City of Solin, and the Ministry of Culture and Media of the Republic of Croatia.

The sponsor of the exhibition is Croatia osiguranje.
Podijelite:

Istaknuto