IZLOŽBA: MARKO MARULIĆ - EUROPSKI HUMANIST

IZLOŽBA: MARKO MARULIĆ - EUROPSKI HUMANIST

Lokacija: Gradska knjižnica Marko Marulić (Ulica slobode 2, 21000 Split)

 
Trajanje: 23. travnja 2021. - 04. lipnja 2021.
 
Izložba je u organizaciji Nacionalne i sveučilišne knjižnice i Gradske knjižnice Marka Marulića, a predstavlja reprezentativni izbor građe iz fonda Nacionalne i sveučilišne knjižnice. Marulićev život i rad prikazani su kroz njegova najpoznatija djela koja su već u 16. i 17. stoljeću doživjela brojna izdanja i prijevode.
 
Uz tekstualni i slikovni sadržaj, izložba pruža osvrt i na Marulićev utjecaj na različite europske uglednike. Međunarodna vrijednost Marulićeve pojave prikazana je preslikama priloga o Marulićevu životu i djelu iz brojnih svjetskih enciklopedija, leksikona, kataloga i bibliografija te književno-povijesnih priručnika, kao i povezivanjem njegova rada s radom njegovih istaknutih suvremenika.
 
Više informacija dostupno je OVDJE.
 
 
 
Location: City Library Marko Marulić (Ulica slobode 2, 21000 Split)
 
Duration: April 23, 2021 - June 4, 2021
 
The exhibition is organized by the National and University Library and the City Library of Marko Marulić. The exhibition showcases a representative selection of materials from the collection of the National and University Library. Marulić's life and work are presented through his most famous works, which have already undergone numerous editions and translations in the 16th and 17th centuries.
 
In addition to textual and pictorial content, the exhibition provides an overview of Marulić's influence on various European dignitaries. The international value of Marulić's appearance is shown by copies of articles on Marulić's life and work from numerous world encyclopedias, lexicons, catalogs, and bibliographies, as well as literary-historical manuals, as well as by connecting his work with the work of his prominent contemporaries.
Podijelite:

Istaknuto