IZLOŽBA: SVA LICA JUDITE

IZLOŽBA: SVA LICA JUDITE

Lokacija: Gradska knjižnica Marko Marulić (Ulica slobode 2, 21000 Split)

 
Izložbene vitrine Središnje knjižnice/ 23. travnja - 15. rujna
 
Judita („Libar Marka Marula Splićanina, u kom se uzdarži historija svete udovice Judit u versih hrvacki složena“) je najveće i najljepše Marulićevo hrvatsko pjesničko ostvarenje, prvi nacionalni ep ispjevan na hrvatskom jeziku, napisan 22. aprila 1501. godine, a objavljen u Veneciji 1521. godine. Smatra se kapitalnim djelom hrvatske književnosti. To je prvi autorski ep, prvo pjesničko djelo ispjevano dvostruko rimovanim dvanaestercima, stihovima koji se oslanjaju na izvornu hrvatsku pjesničku tradiciju. Temelji se na biblijskoj priči o Juditi,  hrabroj udovici koja žrtvuje osobnu dobrobit za spas svog naroda. Ep je oblikovan u šest pjevanja  i alegorijski opisuje tursku opsadu Splita koja se zbivala za Marulićeva  života. Namijenjen puku, bio je iznimno popularan i rado čitan među autorovim suvremenicima i sugrađanima. Prethodio je bogatoj umjetničkoj tradiciji hrvatskih književnih klasika kojoj pripadaju Zoranić, Baraković, Gundulić, Vitezović, Mažuranić, Šenoa, Matoš, Ujević, Krleža, Goran…
 
Stoljećima je bIo poticajan i hrvatskim glumcima, redateljima, slikarima i glazbenicima pa je po predlošku Marulićeve Judite nastalo mnoštvo značajnih hrvatskih poetskih, proznih, dramskih, likovnih i glazbenih djela. Marulićeva Judita do danas je ostala simbolom hrvatskog pjesništva i zaštitnim znakom hrvatskog jezika i književnosti osiguravši svom autoru trajnu slavu i naziv „otac hrvatske književnosti“.
 
Izložba postavljena povodom Dana hrvatske knjige, 22. travnja te 500 obljetnice prvog djela na hrvatsome jeziku. Prikazuje sva najvažnija hrvatska izdanja Marulićeve Judite te književne, scenske i glazbene interpretacije Judite iz fonda Knjižnice (Zavičajna zbirka i Odjel za odrasle).
 
 
 
Location: City Library Marko Marulić (Ulica slobode 2, 21000 Split)
 
Exhibition showcases of the Central Library / April 23 - September 15
 
Judita by Marko Marulić is considered a capital work of Croatian literature. Judita is the first author's epic, the first poetic work sung in double-rhymed twelves, verses that rely on the original Croatian poetic tradition. It is based on the biblical story of Judita, a brave widow who sacrifices personal welfare for the salvation of her people. The epic is formed in six songs and allegorically describes the Turkish siege of Split taking place during Marulić's life. Intended for the public, it was popular and read with pleasure among the author's contemporaries and fellow citizens. 
 
For centuries, it was also a stimulus to Croatian actors, directors, painters, and musicians. Many significant Croatian poetic, prose, dramatic, artistic, and musical works were created on the template of Marulić's Judita. To this day, Marulić's Judita has remained a symbol of Croatian poetry and a trademark of the Croatian language and literature, providing its author with lasting fame and the title "father of Croatian literature".
 
The exhibition marks the Croatian Book Day, April 22, and the 500th anniversary of the first work in the Croatian language. It shows all the most significant Croatian editions of Marulić's Judith and literary, stage, and musical interpretations of Judith from the Library's collection.
Podijelite:

Istaknuto