IZLOŽBA: PREMIJERE 80 - IVO MATELJAK

IZLOŽBA: PREMIJERE 80 - IVO MATELJAK

Lokacija: Loggia Centra za kulturu i cjeloživotno obrazovanje Zlatna vrata (Dioklecijanova 7, 21000 Split)
 
Od utorka, 20. travnja 2021. u 17:00 sati u izložbenom prostoru Loggia, Centra za kulturu i cjeloživotno obrazovanje Zlatna vrata, možete posjetiti izložbu Premijere 80 - Ivo Mateljak.
 
Zbog propisanih epidemioloških mjera službenog otvorenja neće biti, a kontrolirani ulaz u izložbeni prostor posjetiteljima će biti omogućen kroz službeni ulaz Centra Zlatna vrata.
 
Koristeći se olovkom na papiru kao primarnom crtačkom tehnikom, Ivo Mateljak u svom radu istražuje odnos bijele papirnate plohe i „sivila“ grafitnog traga. Njegov dugotrajni kreativni proces intuitivne je prirode te iznimno meditativan. Početke je crtanja našao u stilizaciji aktova, da bi naposljetku interes upravio organskim formama apstraktnog senzibiliteta.
 
Mateljakovi radovi zasnovani su na procesualnosti. Preciznošću olovke teži predočavanju raznih tekstura. Prikazane forme imaju teksturu nalik onoj drva, kamena ili betona, tako prevladavajući sputanost dvodimenzionalnošću i plošnošću medija u kojem stvara. Vještina tonskih gradacija u crtežu postiže efektnu vizualnu reprezentaciju taktilnih podražaja, a skladnost kompozicije proizlazi iz sofisticiranog i pomnog stvaralačkog postupka.
 
Umjetnik nam konkretnu asocijativnu familijarnost ovih suštinski apstraktnih formi tek natukne, i to prikazivanjem uočljivih teksturalnih sličnosti. Rezultat je takvog kreativnog pristupa interpretativna otvorenost. Potencijalne metaforičnosti, sugestivnosti ili čak doslovnosti ostavljene su prosudbi promatrača. Izazvana je pasivna pozicija recipijenta i konzumenta umjetnosti. Stvaranje neopterećeno definiranjem otkriva samodovoljnost prikaza kojom se autor vodi u svojoj beskompromisnoj apstrakciji, no istovremeno širom otvara vrata promišljanja o viđenom.
 
Izložba ostaje otvorena do 30. travnja 2021.
 
 
 
 
Location: Loggia of the Center for Culture and Lifelong Education Zlatna vrata (Dioklecijanova 7, 21000 Split)
 
From Tuesday, April 20, 2021, at 17:00 in the exhibition space Loggia, Center for Culture and Lifelong Education Zlatna vrata, Split, you can visit the exhibition Premiere 80 - Ivo Mateljak.
 
Due to the prescribed epidemiological measures, there will be no official opening, and a controlled entry to the exhibition area will be provided to visitors through the official entrance of the Golden Gate Center.
 
Using a pencil on paper as the primary drawing technique, Ivo Mateljak, in his work, investigates the relationship between a white paper surface and the "grayness" of a graphite trace. His long-lasting creative process is intuitive and exceptionally meditative. He found the beginnings of drawing in the stylization of nudes, only to eventually direct interest to organic forms of abstract sensibility.
 
The exhibition remains open until April 30, 2021.
 

 

Podijelite:

Istaknuto