CIRCUS WITHOUT CIRCUS

CIRCUS WITHOUT CIRCUS

Lokacija : HALA 100 (Hrvatske mornarice 4, 21 000 Split - bivši pogon Slobodne Dalmacije)

 
Vrijeme: Subota, 17. travnja u 17:00
 
 
U subotu, 17. travnja 2021. godine u 17:00 u prostoru ROOM 100 kolektiva (HALA 100 - Hrvatske mornarice 4, bivši pogon Slobodne Dalmacije) prezentirat će se umjetnička istraživanja četiri CIRCUS WITHOUT CIRCUS umjetnika.
 
CIRCUS WITHOUT CIRCUS je trogodišnji interdisciplinarni istraživački projekt namijenjen umjetnicima suvremenog cirkusa i iz svih ostalih umjetničkih područja poput glazbe, filma, plesa, kazališta, dizajna, arhitekture, vizualnih umjetnosti itd. Ovaj projekt za cilj ima olakšati prekogranične suradnje, razviti i istražiti međudisciplinarne metode rada i unijeti novu dozu inovativnosti u suvremeni cirkus.
 
Elise Bjerkelund Reine i Natacha Kierbel te Christina Gallizioli i Nicholas Fraiseau nalaze se na dvotjednim rezidencijama tijekom kojih istražuju spoj suvremenog cirkusa i suvremenog plesa, odnosno arhitekture.
 
Događanje se organizira u skladu s mjerama za sprječavanje širenja koronavirusa. Broj publike je ograničen i obavezna je rezervacija mjesta putem obrasca https://forms.gle/UeCnyyTP6LSzTQqEA ili na mail peculiarfamilies@gmail.com.
 
 
 
 
Location: HALA 100 (Hrvatske mornarice 4, 21 000 Split)
 
Time: Saturday, April 17 at 5 p.m.
 
 
On Saturday, April 17, 2021, at 17:00 in the ROOM 100 collective, the artistic research of four CIRCUS WITHOUT CIRCUS artists will be presented.
 
CIRCUS WITHOUT CIRCUS is a three-year interdisciplinary research project for contemporary circus artists from all other artistic fields such as music, film, dance, theater, design, architecture, visual arts, etc. This project aims to facilitate cross-border collaborations, develop and explore interdisciplinary working methods, and bring a new dose of innovation to the contemporary circus.
 
Elise Bjerkelund Reine and Natacha Kierbel and Christina Gallizioli, and Nicholas Fraiseau are on two-week residencies, during which artists explore the fusion of contemporary circus and contemporary dance and architecture.
 
The event will take place following measures to prevent the spread of coronavirus. The number of audiences is limited, and it is mandatory to reserve a place via the form https://forms.gle/UeCnyyTP6LSzTQqEA or by e-mail peculiarfamilies@gmail.com.
Podijelite:

Istaknuto