IZLOŽBA: VENI, VIDI...

IZLOŽBA: VENI, VIDI...

Lokacija: Kuća jezika i kulture Peristil (Poljana Kraljice Jelene 1, 21000 Split)

 
Otvorenje: Ponedjeljak, 15. veljače u 17:00 sati
 
U ciklusu Umjetnica i njezina priča Prokultura Split predstavlja akademsku slikaricu Anu Barbić Katičić.
 
Ana Barbić Katičić u svojem najnovijem ciklusu slika sebi svojstvenim i zanimljivim načinom iskazuje upravo želju za isticanjem emotivnog, doživljajnog i estetskog učinka što ga umjetnička djela stvaraju kod gledatelja i posjetitelja izložbenih prostora. U svemu tome znakovito i snažno važnu ulogu igra upravo galerijski prostor Kuća jezika i kulture Peristil u Splitu u kojem Ana izlaže prvi put svoj novi ciklus. Staklena transparentna stjenka vanjskih zidova galerijskog prostora potencira upravo spomenuti dijalog između promatrača i slučajnih prolaznika i umjetničkog djela i poziva ih u prostor galerija, poziva na suodnos i dijalog, u kojem postoje samo pobjeda nad ljudskošću, pobjeda nad svim suvremenim civilizacijskim izazovima, a prvenstveno u aktualnom kontekstu straha od kontaminacije socijalizacijom i stvarnih prijetnji koje mogu proizaći iz njih. No, vjerujući u snagu ljudske kreacije i slojevitost i raznovrsnost duha koju svaki oblik umjetničkog izričaja baštini, Anina izložba je pokušaj prevladavanja svakodnevnih novovjekovnih otegotnih okolnosti življenja i ukazivanja da trebamo i možemo vjerovati u snagu i plemenitost i oslobođenje kroz dijalog s umjetničkim djelom. (Rašeljka Bilić)
 
Vrijeme otvorenja izložbe je zbog epidemioloških razloga od 17 do 19 h kada će za ograničeni broj posjetitelja u prostoru biti moguć razgovor i susret s umjetnicom.
 
Izložba ostaje otvorena do 07. ožujka 2021.
 
Više o izložbi dostupno je na https://www.facebook.com/events/1289505191450105/.
 
 
 
 
Location: House of Language and Culture Peristyle (Poljana kraljice Jelene 1, 21000 Split)
 
Opening: Monday, February 15, at 05:00 p.m.

In the cycle The Artist and Her Story, Prokultura Split presents the academic painter Ana Barbić Katičić.
 
In her latest cycle of paintings, Ana Barbić Katičić, in her own unique and interesting way, expresses her desire to emphasize the emotional, experiential and aesthetic effect that works of art created on the viewers and visitors of exhibition spaces. The gallery space of the House of Language and Culture Peristil in Split, where Ana is exhibiting her new cycle for the first time, plays a significant and strongly important role in all this. Believing in the power of human creation and the layering and diversity of spirit that every form of artistic expression inherits, Ana's exhibition is an attempt to overcome everyday modern aggravating circumstances and indicate that we should and can believe in strength and nobility and liberation through dialogue with art. (Raseljka Bilic)
 
Due to epidemiological reasons, the opening time of the exhibition is from 05:00 p.m. to 07:00 p.m.
 
The exhibition remains open until March 7, 2021.
 
More information about the exhibition is available at https://www.facebook.com/events/1289505191450105/.
Podijelite:

Istaknuto