IZLOŽBA: OD BUNTOVNIKA DO BARDA

IZLOŽBA: OD BUNTOVNIKA DO BARDA

Lokacija: Galerija umjetnina (Kralja Tomislava 15, 21000 Split)

 
U godini u kojoj slavi svoju 90. obljetnicu Galerija umjetnina započinje svoj izložbeni program kritičkom retrospektivom velikana hrvatskog slikarstva Jerolima Miše. Izložba je realizirana u suradnji Modernom galerijom – nacionalnim muzejom moderne umjetnosti u Zagrebu, u kojem je bila postavljena tijekom prosinca i siječnja, a organizirana je u povodu 130. obljetnice rođenja i 50 godina smrti ovog istaknutog hrvatskog slikara.
 
Izložba pod nazivom Jerolim Miše: od buntovnika do barda po autorskom konceptu dr.sc. Ane Šeparović donosi fenomenološki i problemski prikaz opusa kojeg predstavlja kroz karakteristične tematske odnosno idejne cjeline. Kako se Miše iskušao u raznovrsnim medijima i žanrovima: slikarstvu, grafičkom dizajnu, likovnoj kritici i književnosti, umjetnine su na izložbi popraćene njegovim tekstovima, kao i tekstovima njegovih suvremenika. Na taj su način istaknute brojne silnice – povijesni, politički i društveni kontekst, intelektualni i duhovni horizont, ideologemi i ukus vremena – koje su se prelamale u njegovim djelima i koje nam otkrivaju iznimnu slojevitost ovog vrlo kompleksnog opusa. Izložba predstavlja izbor djela iz svih razdoblja: od 1910-ih kada se kao mladi slikar predstavlja kao buntovnik koji ruši stare naslijeđene vrijednosti, sve do poslijeratnog razdoblja kada postaje dio likovnog establišmenta – bard, koji još za života stječe kanonsko mjesto unutar hrvatske likovne umjetnosti.
 
Postav izložbe objedinjuje preko 100 umjetnikovih slika i crteža, najvećim dijelom iz zbirki Moderne galerije i Galerije umjetnina Split, ali i iz brojnih hrvatskih muzejskih institucija te javnih i privatnih kolekcija. Izložba je popraćena opsežnim katalogom koji je objavljen u suizdavaštvu oba muzeja, a koji je uredila Lada Bošnjak Velagić, viša kustosica Moderne galerije.
 
Više informacija o izložbi dostupno je na http://galum.hr/izlozbe/izlozba/1717/.
 
 
 
 
Location: Museum of Fine Arts (Kralja Tomislava 15, 21000 Split)
 
In the year of celebrating its 90th anniversary, The Museum of Fine Arts in Split is starting its exhibition programme with the critical retrospective of Jerolim Miše, one of the greatest artists Croatian painting has ever produced. The exhibition is organized in collaboration with the National Museum of Modern Art in Zagreb, where it was shown during December and January, and on the occasion of 130th anniversary of the birth and 50th anniversary of the death of this prominent Croatian painter.
 
The exhibition entitled Jerolim Miše: From Rebel to Bard, in which Ana Šeparović, as the author of the exhibition and set-up, presents the phenomenological and problematic review of the opus through the characteristic thematic or ideological units. Since Miše tried his hand in a variety of media and genres: painting, graphic design, art criticism and literature, the paintings in the exhibition are accompanied by his texts, as well as those of his contemporaries. In addition, numerous forces are highlighted – the historical, political and social context, the intellectual and spiritual horizon as well as ideologemes and spirit of the times – that were reflected in his works and that reveal to us just how incredibly layered this complex oeuvre really is. The exhibition showcases artworks from all periods: from the 1910s when he, as a young painter, presented himself as a rebel who destroys old inherited values, to the post-war period when he became part of the art establishment – the bard, who earned, during his lifetime, a canonical place within Croatian visual arts.
 
The exhibition set-up brings over 100 of the artist’s paintings and drawings, mostly from the holdings of the National Museum of Modern Art and the Museum of Fine Arts in Split, but also many other museum institutions, public and private collections. The exhibition is accompanied by an elaborate catalogue, co-published by both museums and edited by Lada Bošnjak Velagić, senior curator of the National Museum of Modern Art, Zagreb.
 
More information about the exhibition is available at http://galum.hr/en/exhibitions/exibition/1717/.
Podijelite:

Istaknuto