IZLOŽBA: ŽENSKO PITANJE I (ILI) RUKOPIS?

IZLOŽBA: ŽENSKO PITANJE I (ILI) RUKOPIS?

Lokacija: Sveučilišna galerija Vasko Lipovac (Ruđera Boškovića 31, 21000 Split)

 
U suradnji s Galerijom Brešan, u Sveučilišnoj galeriji Vasko Lipovac, R. Boškovića 31, od 17. prosinca do 17. siječnja bit će postavljena izložba "Žensko pitanje i(ili) rukopis?"
 
Izložba "Žensko pitanje i(li) rukopis?" bavi se isključivo ženama, njihovim likovnim preokupacijama i njihovim stvaralaštvom. Likovne forme izražene kroz slike i kipove dvadeset osam (28) hrvatskih umjetnica navode nas na promišljanje o tome koliko su žene, kao likovne umjetnice, uopće ravnopravne i prisutne u kulturnom životu. Svakako nisu dovoljno, stoga je namjera kuratora izložbe, galerista i novinara Igora Brešana, da ovom izložbom apostrofira njihov značaj i njihov doprinos. Izložbu prate prigodan katalog kao i videouradak.
 
Popis autorica na izložbi: Milka Krstulović (Split 1951. - Split 2004.) / Mirjana Matić (Višnjan)/Koraljka Beker (Zagreb)/Daniela Pal Bučan (Zagreb)/Koraljka Kovač (Zagreb)/Lada Luketić (Zagreb)/Mira Ličen Krmpotić (Piran)/Vesna Sokolić (Zagreb)/Ana Marija Smoljanec (Križevci)/Darija Dolanski Majdak (Zagreb)/Alma Dujmović (Punat)/Jasenka Bulj (Zagreb)/Mirjana Zirdum (Malinska)/Ana Marija Botteri (Split)/ Sanja Simeunović Bajec (Pula)/Helena Mardešić Sikora (Split)/Iva Gašparić (Pula)/Ivana Miloglav Ivanković (Dubrovnik)/Nikolina Šimunović (Zagreb)/Ana Barbić Katičić (Zagreb)/Mirna Sišul (Rijeka)Irena Podvorac (Samobor)/Diana Šimek (Zagreb)/Nataša Bezić (Buje)/Ljubica Dragojević Buble (Trogir)/Ivana Biočić Mandić (Zagreb)/Sandra Nejašmić Pirnat (Postira)/Jasna Bogdanović(Zagreb)
 
 
 
 
 
Location: University Gallery Vasko Lipovac (Ruđera Boškovića 31, 21000 Split)
 
In cooperation with the Brešan Gallery, the exhibition "Women's Question and (or) Manuscript?" is set at the University Gallery Vasko Lipovac from December 17 till January 17.
 
Exhibition "Women's Question and (or) Manuscript?" deals exclusively with women, their artistic preoccupations, and their creativity. Art forms expressed through paintings and sculptures by 28 Croatian artists lead us to think about how equal and present are women artists in cultural life.  The curator of the exhibition, gallery owner and journalist Igor Brešan, aims to emphasize their importance and contribution to this exhibition. The exhibition is accompanied by a suitable catalog as well as a video.
 
List of authors at the exhibition: Milka Krstulović (Split 1951 - Split 2004) / Mirjana Matić (Višnjan) / Koraljka Beker (Zagreb) / Daniela Pal Bučan (Zagreb) / Koraljka Kovač (Zagreb) / Lada Luketić (Zagreb) / Mira Ličen Krmpotic (Piran) / Vesna Sokolic (Zagreb) / Ana Marija Smoljanec (Krizevci) / Darija Dolanski Majdak (Zagreb) / Alma Dujmovic (Punat) / Jasenka Bulj (Zagreb) / Mirjana Zirdum (Malinska) / Ana Marija Botteri (Split) / Sanja Simeunovic Bajec (Pula) / Helena Mardesic Sikora (Split) / Iva Gasparic (Pula) / Ivana Miloglav Ivankovic (Dubrovnik) / Nikolina Simunovic (Zagreb) / Ana Barbic Katicic (Zagreb) / Mirna Sisul (Rijeka) Irena Podvorac (Samobor) / Diana Simek (Zagreb) / Natasa Bezic (Buje) / Ljubica Dragojevic Buble (Trogir) / Ivana Biocic Mandic (Zagreb) / Sandra Nejasmic Pirnat (Postira) / Jasna Bogdanovic (Zagreb).
 
Podijelite:

Istaknuto