IZLOŽBA: HORIZONT

IZLOŽBA: HORIZONT

Lokacija: Galerija umjetnina (Kralja Tomislava 15, 21000 Split)

 
Vrijeme: Četvrtak, 19. studenoga - Nedjelja, 13. prosinca 
 
Tanja Deman / HORIZONT
 
Horizont u svijesti čovječanstva uvriježeno predstavlja fizičku liniju iza koje se prostire izazov „velikog nepoznatog“'. Za moreplovce koji su od sredine 15. stoljeća vođeni idejom da je Zemlja kugla Zapadu otkrivali svijet i kolonizirali ga, predstavljao je stalno uzmičuću granicu koja je obećavala bogate netaknute svjetove. Onima koji vjeruju da je Zemlja ravna ploča horizont predstavlja kraj iza kojeg slijedi strmoglav pad u ništa. Astronomima je horizont događanja razdjelnica kod koje pri padu u Crnu rupu prestaju vrijediti fizikalni zakoni po kojima se određuje nama poznati kontinuum prostor-vrijeme. Za nas Dalmatince koji smo blagoslovljeni obalom s nizovima otoka, među koje ubrajam i Tanju Deman, horizont predstavlja susret s beskrajem do kojeg se treba putovati. Da bi se s njim susrela, Tanja Deman otputovala je do stjenovite Palagruže, krajnje čvrste točke našeg akvatorija koja poput neke arhetipske kamene lađe u našoj svijesti zauzima mitsku poziciju Ultima Thule, posljednjeg uporišta na granici poznatog svijeta.
 
Više informacija o izložbi dostupno je na http://www.galum.hr/izlozbe/izlozba/1712/.
 
 
 
Location: Museum of Fine Art (Kralja Tomislava 15, 21000 Split)
 
Duration: Thursday, November 19 - Sunday, December 13
 
Tanja Deman / HORIZON
 
The horizon, according to conventional wisdom, represents the physical line beyond which lies the expanse of the “great unknown”. For seafarers, who were guided by the idea that the Earth is round, and who have since the mid-15th century been discovering and colonizing the world for the West, it represented a constantly receding boundary that promised rich unspoiled worlds. For those who believe the Earth is flat, the horizon represents the end followed by a precipitous fall into nothingness. For astronomers, the event horizon is a dividing line where, after falling into a Black hole, physical laws that define our known space-time continuum, cease to exist. For us Dalmatians, including Tanja Deman, who are blessed with a coastline adorned with strings of islands, the horizon represents an encounter with infinity towards which one must travel. To encounter it, Tanja Deman travelled to the craggy islet of Palagruža, the furthermost solid point in our territorial waters, which like some archetypal stone ship occupies in our consciousness the mythical position of Ultima Thule, the last foothold at the edge of the known world.
 
More information about the exhibition on http://www.galum.hr/en/exhibitions/exibition/1712/.
Podijelite:

Istaknuto