KONCERT: KOMORNI ORKESTAR I PUHAČKI KVINTET

KONCERT: KOMORNI ORKESTAR I PUHAČKI KVINTET

Lokacija: Hrvatsko narodno kazalište Split (Trg Gaje Bulata 1, 21000 Split)

 
Vrijeme: Ponedjeljak, 23. studenoga u 18:00 sti / Utorak, 24. studenoga u 18:00 sati
 
Program:
1. Tomaso Albinoni: Adagio za gudače i orgulje u g-molu
2. Johann Sebastian Bach: Koncert za dvije violine i gudače u d-molu, BWV 1043 (solisti: Valter Lovričević i Barbara Udovčić - violine)
3. Joseph Haydn: Divertimento za puhački kvintet
I. Allegro con spirito
II. Andante quasi allegretto
III. Menueto
IV. Rondo (Allegretto)
4. William Boyce: Simfonija br. 1 u B-duru
5. Pavle Dešpalj: Čežnja
 
Informacije o događanju dostupne su na https://www.facebook.com/events/974967439662667/.
 
 
 
Location: Croatian National Theatre Split (Trg Gaje Bulata 1, 21000 Split)
 
Time: Monday, November 23, at 6:00 p.m. / Tuesday, November 24, at 6:00 p.m.

Program:
1. Tomaso Albinoni: Adagio for strings and organ in G minor scale
2. Johann Sebastian Bach: Concerto for two violins and strings in D minor scale, BWV 1043 (soloists: Valter Lovričević and Barbara Udovčić - violins)
3. Joseph Haydn: Divertimento for wind quintet
I. Allegro con spirito
II. Andante quasi allegretto
III. Menu
IV. Rondo (Allegretto)
4. William Boyce: Symphony no. 1 in B major scale
5. Pavle Dešpalj: Longing
 
Information about the concert is available on https://www.facebook.com/events/974967439662667/.
Podijelite:

Istaknuto