IZLOŽBA: SVJETLA MEDITERANA

IZLOŽBA: SVJETLA MEDITERANA

Lokacija: Kuća jezika i kulture Peristil (Poljana kraljice Jelene 1, 21000 Split)

 
Trajanje: Ponedjeljak, 16. studenoga - Ponedjeljak, 30. studenog
 
Lili Gluić spada u one neumorne umjetnice koja se gotovo zavjetno predala slikarskoj umjetnosti, neprestanom dijalogu sa prirodom, vizurama mjesta, nepoznatim adresama i ljudima, koji tiho prolaze ili ulaze u naše živote.
 
Temeljem dosadašnjih iskustava i oslikanih prizora umjetnica je uglavnom ponesena fiksiranjem trenutnog dojma koji nastaje u ambijentima i životu vezanim uz more, stare gradove, intimu života i energiju ambijenta u kojima se ne može skriti ljubav za genius loci.
 
Izložba ''Svjetla Mediterana'' je otvorena radnim danom od 10:00 - 12:00 i od 18:00 do 20:00.
 
 
 
Location: House of Language and Culture Peristyle (Poljana kraljice Jelene 1, 21000 Split)
 
Duration: Monday, November 16 - Monday, November 30
 
Lili Gluić is one of those tireless artists who vowed to paint, constant dialogue with nature, views of the place, unknown addresses, and people who quietly pass or enter our lives. 
 
The artist is mostly carried away by fixing the current impression which arises in ambiances and life related to the sea, old cities, the intimacy of life, and the energy of the ambiance in which the love for the genius loci cannot be hidden.
 
The exhibition "Lights of the Mediterranean" is open on weekdays from 10:00 a.m. to noon and from 6:00 p.m. to 8:00 p.m.
Podijelite:

Istaknuto