IZLOŽBA: IZMEĐU SRCA I ŽELUCA - NEKI PRIMJERI ANIMALISTIKE U SPLITSKOJ LIKOVNOJ UMJETNOSTI

IZLOŽBA: IZMEĐU SRCA I ŽELUCA - NEKI PRIMJERI ANIMALISTIKE U SPLITSKOJ LIKOVNOJ UMJETNOSTI

Lokacija: Galerija umjetnina Split (Kralja Tomislava 15, 21000 Split)

 
Trajanje: Utorak, 10. studenoga - Nedjelja, 6. prosinca 
 
Na izložbi Između srca i želuca – neki primjeri animalistike u splitskoj likovnoj umjetnosti predstavljeni su odabrani radovi iz opusa osmero umjetnika i jedne umjetnice. Kronološkim slijedom godina rođenja zastupljeni su Emanuel Vidović, Branislav (Branko) Dešković, Ivan Mirković, Antun Zuppa (Zupa), Andrija Krstulović, Petar Jakelić, Ljubica Buble Dragojević, Edvin Dragičević i Vinko Barić. Gledajući u cjelini, njihovo umjetničko djelovanje proteže se kroz modernu i suvremenu umjetnost. Zajednička im je vidljivost animalističkih motiva u opusima, poetička profiliranost i likovna izražajnost. Zahvaljujući njihovom umjetničkom angažmanu ostvarena je izložba na kojoj su životinjska bića nakratko važnija od ljudi. Realnost našeg svijeta ipak je poprilično drugačija i vrvi od njihovog iskorištavanja i minoriziranja. 
 
Možda će izloženi bestijarij nekoga podsjetiti koliko je životinjski svijet bitan i koliko bi bili usamljeni kada ga ne bi bilo.
 
Više informacija o izložbi dostupno je na http://www.galum.hr/izlozbe/izlozba/1711/.
 
 
 
Location: Museum of Fine Art (Kralja Tomislava 15, 21000 Split)
 
Duration: Tuesday, November 10 - Sunday, December 6
 
The exhibition Between Heart and Stomach: Animalistic Motifs in Split's Visual Arts presents selected works from the opus of eight male and one female artist. In chronological order of their years of birth, these include Emanuel Vidović, Branislav (Branko) Dešković, Ivan Mirković, Antun Zuppa (Zupa), Andrija Krstulović, Petar Jakelić, Ljubica Buble Dragojević, Edvin Dragičević, and Vinko Barić. Taken as a whole, their artistic work extends through modern and contemporary art. What they have in common is the visibility of animal motifs in their opuses, their poetic profiling and artistic expressiveness. Owing to their artistic engagement, an exhibition has been created in which animal beings briefly become more important than humans. The reality of our world, however, is quite different and abounds in their exploitation and minimization. 
 
Perhaps the exhibited bestiary will remind one or the other person of how important the animal world is and how lonely we would be without it.
 
More information about the exhibition is available on http://www.galum.hr/en/exhibitions/exibition/1711/.
Podijelite:

Istaknuto