MARE MAGNUM NOSTRUM

MARE MAGNUM NOSTRUM

Lokacija: Jugoistočna kula Dioklecijanove palače (Obala Hrvatskog narodnog preporoda 27-23, 21000 Split)

 
Trajanje: Četvrtak, 12.11. -  Četvrtak, 26.11. od 12:00 do 17:00 (ulaz besplatan)
 
Međunarodni projekt Mare Magnum Nostrum priznate talijanske umjetnice Gee Casolaro (kuriran od strane Leonarda Reagana) pobjednik je osmog izdanja Talijanskog vijeća, nagrade koju je promovirao Mibact-ov Generalni direktorat za suvremeno stvaralaštvo. Glavni nositelj projekta je talijanski Regionalni muzej Emilia-Romagna, a u suradnji s Hrvatskom udrugom likovnih umjetnika u Splitu (HULU Split) projekt se ovaj četvrtak predstavlja i splitskoj publici. 
 
Mare Magnum Nostrum participativni je umjetnič̌ki projekt koji se, zahvaljujuć́i suradnji različitih institucija, udruga i javnosti razvija u više zemalja Sredozemnog mora. Hrvatskoj će se publici ekskluzivno predstaviti u prostoru Jugoistočne kule Dioklecijanove palače, a pošto obiđe još nekoliko zemalja Mediterana postat će dio trajne zbirke Nacionalnog muzeja Ravenne. 
 
Riječ je o velikoj umjetničkoj instalaciji s prikazom Sredozemnog mora koje umjetnica kontinuirano promišlja i reinterpretira kroz fotografije ljudi pozvanih da sudjeluju u projektu: ona angažirano traži suradnju gledatelja kako bi stvorila svojevrsni fotografski arhiv Mediterana satkan od fotografija svakodnevnih ljudskih rituala, praznika, pejzaža i sličnog. 
 
Umjetnička instalacija postavljena u galerijskom prostoru Jugoistočne kule posjetiteljima daje živopisno iskustvo gdje publika ima pogled na svih 360 stupnjeva Mediterana i to iz središta mora. Tijekom izložbe posjetitelji su pozvani dodati i / ili zamijeniti postojeće slike s novim fotografijama preuzetim iz arhive postavljajući ih na isti dio obale. 
 
Za dodatne informacije o projektu i poziv za sudjelovanje: info@maremagnumnostrum.art / www.maremagnumnostrum.art.
 
 
 
Location: Southeast Tower of Diocletian's palace (Obala Hrvatskog narodnog preporoda 27-23, 21000 Split)
 
Duration: Thursday, November 12 - Thursday, November 26, Monday - Friday from noon til 5:00 p.m. (free admission)
 
The international project Mare Magnum Nostrum by renowned Italian artist Gee Casolaro (curated by Leonardo Reagan) is the winner of the eighth edition of the Italian Council, an award promoted by Mibact’s General Directorate for Contemporary Creativity. The holder of the project is the Italian Regional Museum Emilia-Romagna. In cooperation with the Croatian Association of Fine Artists in Split (HULU Split), the project is going to be presented to the Split audience this Thursday.
 
Mare Magnum Nostrum is a participatory art project that is developing in several Mediterranean countries thanks to the cooperation of various institutions, associations, and the public. It is going to be presented exclusively to the Croatian audience in the area of ​​the Southeast Tower of Diocletian's Palace. After visiting several other Mediterranean countries, it will become part of the permanent collection of the National Museum of Ravenna.
 
It is a large art installation depicting the Mediterranean Sea. The artist continuously reflects and reinterprets through photographs of people invited to participate in the project: she actively seeks the cooperation of viewers to create a kind of photographic archive of the Mediterranean woven from photographs of everyday human rituals, holidays, landscapes.
 
An art installation set up in the gallery space of the Southeast Tower gives visitors a vivid experience where the audience has a view of all 360 degrees of the Mediterranean from the center of the sea. During the exhibition, visitors are welcome to add and replace existing images with new photographs taken from the archive by placing them on the same part of the coast.
 
Additional infomration about the project is available on info@maremagnumnostrum.art or www.maremagnumnostrum.art.
Podijelite:

Istaknuto