ANKETA U SKLOPU PROJEKTA SmartCulTour

ANKETA U SKLOPU PROJEKTA SmartCulTour

Ekonomski fakultet Sveučilišta u Splitu, kao partnerska institucija u konzorciju nekoliko europskih sveučilišta i institucija angažiranih na izradi projekta SmartCulTour-H2020 (Smart Cultural Tourism as a Driver of Sustainable Development of European Regions - http://www.smartcultour.eu/) u okviru programa Obzor 2020, za potrebe izrade jednog od projektnih zadataka provodi kratku anketu s rezidentima Splita, Trogira, Kaštela, Solina, Klisa, Dugopolja i Sinja. Ako ste stanovnik ovih mjesta, pozivamo Vas da sudjelujete u anketnom upitniku. 

 
Svrha ovog istraživanja jest bolje razumijevanje percepcije kulturne baštine i potencijala za razvoj kulturnog turizma iz perspektive lokalnih stanovnika. 
 
Podijelite:

Istaknuto