IZLOŽBA: OSOBNA ANARHIJA

IZLOŽBA: OSOBNA ANARHIJA

Lokacija: Salon Galić (Marmontova 3, 21000 Split)

 
Trajanje: Srijeda, 7. listopada - Petak, 23. listopada / Ponedjeljak - Subota: 10:00 - 12:00 i 16:00 - 21:00
 
Od početka samostalne umjetničke karijere Josip Šurlin zaokupljen je dijalektikom pojedinca i društva. Radovi na ovoj izložbi uglavnom simboliziraju iskustva socijalno marginaliziranog subjekta i načine na koje se suočava s vlastitim egzistencijalnim traumama. Poprište tih događaja artificijelni su i nadrealni životni prostori obilježeni tek tragovima njihovog anonimnog stanara. Oni su pojednostavljeni prikazi stvarnih „ćelija“ unutar suvremenih urbanih košnica i otjelovljuju nelagodna mjesta izrazito pogođena društvenom ili ekonomskom nejednakošću.
 
Detaljne informacije o izložbi dostupne su na: http://hulu-split.hr/izlozbe/josip-surlin-osobna-anarhija/
 
 
 
 
Location: Gallery Galić (Marmontova 3, 21000 Split)
 
Duration: Wednesday, October 7 - Friday, October 23 / Monday - Saturday: 10:00 - 12:00 AM and 4:00 - 9:00 PM
 
From the beginning of his solo artistic career, Josip Šurlin has been preoccupied with the dialectic between the individual and society. The works presented at this exhibition mainly symbolize the experiences of a socially-marginalized subject and the ways in which they confront their own existential traumas. The arena of these events are artificial and surreal living spaces just barely marked by traces of their anonymous occupants. They are simplified depictions of real “cells” within contemporary urban beehives and embody uncomfortable spaces which have been severely affected by social and economic inequality.
 
Detailed information about the exhibition is availabe on: http://hulu-split.hr/izlozbe/josip-surlin-osobna-anarhija/?lang=en
 
Podijelite:

Istaknuto