IZLOŽBA: RAZLOMLJENI FILM

IZLOŽBA: RAZLOMLJENI FILM

Lokacija: Galerija Škola (Fausta Vrančića 15, 21000 Split)

 
Trajanje: 30. rujna - 26. listopada
 
Sandra Sterle dolazi s projektom koji je istodobno suptilan i invazivan. U procesu rekonstrukcije ona je svjesna krhkog stanja osobnih sjećanja, primjerice kada nas kronološki slijed prevari, kada se informacije preklapaju,a emocije izađu na površinu. Ona radi s osobnom arhivom, ali je i propituje, naglašavajući ljepotu naknadne dokumentacije u kojoj se činjenice i fikcija sjedinjuju. Ona istovremeno koristi sjećanja i maštu i zapravo konstatira da su stvarne priče o stvarnim životima proizvod našeg uma te da je naš um mrtav ako se ne promatra iz dinamične perspektive koja je više povezana s kvantnom fizikom nego s mirnom linearnošću. Još je dodatno izazovno pričati priče o drugima kroz naš um koji višeslojno filtrira informacije - napisala je kustosica izložbe, Olivia Nitis.
 
Izložbu je moguće pogledati do 26. listopada, svakim radnim radnom, od ponedjeljka do petka, od 17 do 20 sati.
 
 
 
 
 
Location: Gallery School (Fausta Vrančića 15, 21000 Split)
 
Duration: September 30 - October 26 
 
Sandra Sterle comes up with a project that is both subtle and invasive. In the process of reconstruction, she is aware of the fragile state of personal memories, for example, when the chronological sequence deceives us when information overlaps and emotions come to the surface. She works with a personal archive, but also interrogates it, emphasizing the beauty of subsequent documentation in which facts and fiction come together. It uses memories and imagination at the same time and states that real-life stories are a product of our mind and that our mind is dead if not viewed from a dynamic perspective that is more related to quantum physics than calm linearity. It is even more challenging to tell stories about others through our mind, which filters information in many layers - wrote the curator of the exhibition, Olivia Nitis.
 
The exhibition takes place until October 26, every working day, Monday to Friday, from 5 to 8 p.m.
 
Podijelite:

Istaknuto