ANA VIVODA: ODNOSI UZAJAMNOSTI

ANA VIVODA: ODNOSI UZAJAMNOSTI

Lokacija: Sveučilišna galerija Vasko Lipovac (Ruđera Boškovića 31, 21000 Split)

 
Vrijeme: Četvrtak, 17. rujna u 20:00 sati
 
Umjetnica Ana Vivoda prezentira radove koji se međusobno organski nadovezuju i tek objedinjenim predstavljanjem omogućavaju uvid u različite aspekte autoričinog interesa, kao i kritičku valorizaciju rada. Ciklus "Odnosi uzajamnosti" je kombinacija digitalnog tiska, olovke i akrila koji se bavi pitanjem ženskog identiteta kroz portrete žena četiriju generacija autoričine obitelji. Integralni dio ciklusa je audiozapis međusobnih razgovora i glasova ženskih članova obitelji.
 
Izložba ostaje otvorena do 6. listopada 2020.
 
 
 
 
 
Location: University gallery Vasko Lipovac (Ruđera Boškovića 31, 21000 Split)

Time: Thursday, September 17 at 8 p.m.
 
The artist Ana Vivoda presents works that are organically connected and only through a unified presentation enable insight into various aspects of the author's interest, as well as critical valorization of the work. The cycle "Relationships of Reciprocity" is a combination of digital printing, pencil, and acrylic that deals with the issue of female identity through portraits of women of four generations of the author's family. An integral part of the cycle is an audio recording of mutual conversations and voices of female family members.
 
The exhibition remains open until October 6, 2020.
Podijelite:

Istaknuto